115-0310/01 – Methodology of Guiding (MPČ)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ILC0001 Anonymizovaná Osoba
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to know the legal guides - entrepreneur obligations - to be able to develop a route tours and excursions, - Ability to establish a program for the client's leisure time for stays - cognitive, relaxation, therapeutic, - Making sense of the guide's information sources - to be able to apply the rules of speech. - to deal with financial issues while traveling - vouchers, checks, money rates, calculation of prices of tours, etc.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course provides basic information on the work of tourist guide or an animator of the program in tourist establishments. This is a comprehensive look at the tourist guide's work practices .

Compulsory literature:

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Business Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0 7506 43927. McLEAN, Donald and Daniel YODER. Issues in Recreation and Leisure: Ethical Decision Making. Champaign: Human Kinetics, 2005. ISBN 978-0736043991. VAR, Turgut and Clare GUNN. Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. 4th ed. New York: Routledge, 2002. ISBN 978-0415932691.

Recommended literature:

MARTINEZ, Homero. Dictionary for Air Travel and Tourism Activities: Over 7,100 terms on Airlines, Tourism, Hospitality, Cruises, Car Rentals, GDS, Geography, Climate, ... Business, Customs, and Organizations Subjects. Bloomington: IUniverse, 2008. ISBN 978-0595527090.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

case studies simulation

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj a význam průvodcovské činnosti -definice průvodcovské činnosti a animátorské činnosti -typy průvodců a animátorů -vývoj průvodcovství v ČR a v Evropě -právní předpisy vztahující se k průvodcovské činnosti, živnostenský zákon 2. Osobnost průvodce, zásady chování -vlastnosti průvodce [vrozené, získané, předpoklady] -potřebné vědomosti průvodce -schopnosti průvodce a jejich rozvoj -zásady vystupování průvodců 3. Základní typy průvodcovských služeb -doprovod při zájezdech [poznávací, pobytová turistika] -delegát v destinaci [reprezentant cestovní kanceláře] -animátor v ubytovacích zařízeních 4. Průvodcovská činnost při zájezdech -příprava průvodce před zájezdem -povinnosti průvodce během zájezdu -povinnosti průvodce po skončení zájezdu 5. Povinnosti průvodce při ubytování a stravování -zajištění ubytovacích prostor podle plánu -zabezpečení stravování, upozornění na stravovací odlišnosti -platební styk zajišťovaný průvodcem -poskytnutí základních informací o lokalitě ubytování 6. Specifika průvodcovské činnosti podle typu akce -povinnosti průvodce při zájezdech [autokar, cyklistický výlet, letadlo, vlak, loď] -příprava průvodce – informační minimum, znalost systému rezervací 7. Zásady přípravy průvodce cestovního ruchu -topografická příprava [práce s mapou] -chronologická příprava [zpracování časového harmonogramu] -rekognoskace terénu -psychologická příprava 8. Základní informace o průzkumech názorů účastníků cestovního ruchu -význam průzkumu názorů -techniky sociologického výzkumu [dotazník, anketa, rozhovor] -význam representativního výběrového souboru -systém oslovení účastníků ankety 9. Osobní vybavení průvodce a vedení dokumentace -doklady průvodce,finanční záloha, propagační materiály -vybavení zdravotnické [brašna, léky, znalost rozmístění zdravotnických zařízení na trase, místě pobytu] -pojištění účastníků – základní druhy, doklady, jednání se zdravotnickými zařízeními -vedení deníku, zásady vyúčtování řádných i mimořádných výdajů 10. Řešení krizových situací -problémy dopravní [zpoždění, ztráta přípojů, poruchy atd.] -problémy spojené s přechodem hranic [pasové, vizové a celní předpisy] -aktuální problémy platebního styku -nemoc, havárie, ztracení osoby, ztráta zavazadel, smrt 11. Zásady komunikace s klienty a partnery -podávání informací, vysvětlování -systém naslouchání -verbální a nonverbální komunikace -komunikace v krizových situacích 12. Organizování zábavy ve volném čase -animace programů v hotelích, lázeňských komplexech, turistických destinacích -příprava programů pro „mokrý “ a „suchý režim“ -společenská zábava dětí, seniorů, rodin s dětmi -tvorba soutěžních programů -příprava vycházek, krátkodobých exkurzí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner