115-0310/02 – Metodika průvodcovské činnosti (MPČ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ILC0001 Anonymizovaná Osoba
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- znát legislativní povinnosti průvodce - podnikatele, - umět vypracovat trasy zájezdů a exkurzí, - schopnost vypracovat program pro volný čas klienta při pobytu - poznávacím, relaxačním, léčebném, - vyznat se v informačních zdrojích pro průvodce, - být schopen uplatňovat pravidla mluveného projevu. - poradit si s finančními záležitostmi při cestách - vouchery, šeky, peněžní kurzy, kalkulace cen zájezdů apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základních informace o práci průvodce cestovního ruchu a případně animátora programu v zařízeních cestovního ruchu. Jedná se o vytvoření uceleného pohledu na postupy práce průvodce cestovního ruchu.

Povinná literatura:

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Přeložily Hana KRUISOVÁ a Jitka MÍŠKOVÁ. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Idea Servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9. PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6. RYŠAVÁ, Jitka a Stanislav VOLEMAN. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2009. ISBN 978-80-254-4865-6. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace: kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-114-3. VOLEMAN, Stanislav et al. Metodika zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-8967-3.

Doporučená literatura:

ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 8- 85970-27-9. WAHLA, Arnošt. Webové databáze pro přípravu odborníků v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2006. ISBN 80-85970-50-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení případových studií simulace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj a význam průvodcovské činnosti -definice průvodcovské činnosti a animátorské činnosti -typy průvodců a animátorů -vývoj průvodcovství v ČR a v Evropě -právní předpisy vztahující se k průvodcovské činnosti, živnostenský zákon 2. Osobnost průvodce, zásady chování -vlastnosti průvodce [vrozené, získané, předpoklady] -potřebné vědomosti průvodce -schopnosti průvodce a jejich rozvoj -zásady vystupování průvodců 3. Základní typy průvodcovských služeb -doprovod při zájezdech [poznávací, pobytová turistika] -delegát v destinaci [reprezentant cestovní kanceláře] -animátor v ubytovacích zařízeních 4. Průvodcovská činnost při zájezdech -příprava průvodce před zájezdem -povinnosti průvodce během zájezdu -povinnosti průvodce po skončení zájezdu 5. Povinnosti průvodce při ubytování a stravování -zajištění ubytovacích prostor podle plánu -zabezpečení stravování, upozornění na stravovací odlišnosti -platební styk zajišťovaný průvodcem -poskytnutí základních informací o lokalitě ubytování 6. Specifika průvodcovské činnosti podle typu akce -povinnosti průvodce při zájezdech [autokar, cyklistický výlet, letadlo, vlak, loď] -příprava průvodce – informační minimum, znalost systému rezervací 7. Zásady přípravy průvodce cestovního ruchu -topografická příprava [práce s mapou] -chronologická příprava [zpracování časového harmonogramu] -rekognoskace terénu -psychologická příprava 8. Základní informace o průzkumech názorů účastníků cestovního ruchu -význam průzkumu názorů -techniky sociologického výzkumu [dotazník, anketa, rozhovor] -význam representativního výběrového souboru -systém oslovení účastníků ankety 9. Osobní vybavení průvodce a vedení dokumentace -doklady průvodce,finanční záloha, propagační materiály -vybavení zdravotnické [brašna, léky, znalost rozmístění zdravotnických zařízení na trase, místě pobytu] -pojištění účastníků – základní druhy, doklady, jednání se zdravotnickými zařízeními -vedení deníku, zásady vyúčtování řádných i mimořádných výdajů 10. Řešení krizových situací -problémy dopravní [zpoždění, ztráta přípojů, poruchy atd.] -problémy spojené s přechodem hranic [pasové, vizové a celní předpisy] -aktuální problémy platebního styku -nemoc, havárie, ztracení osoby, ztráta zavazadel, smrt 11. Zásady komunikace s klienty a partnery -podávání informací, vysvětlování -systém naslouchání -verbální a nonverbální komunikace -komunikace v krizových situacích 12. Organizování zábavy ve volném čase -animace programů v hotelích, lázeňských komplexech, turistických destinacích -příprava programů pro „mokrý “ a „suchý režim“ -společenská zábava dětí, seniorů, rodin s dětmi -tvorba soutěžních programů -příprava vycházek, krátkodobých exkurzí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.