115-0310/02 – Metodika průvodcovské činnosti (MPČ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ILC0001 Anonymizovaná Osoba
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- znát legislativní povinnosti průvodce - podnikatele, - umět vypracovat trasy zájezdů a exkurzí, - schopnost vypracovat program pro volný čas klienta při pobytu - poznávacím, relaxačním, léčebném, - vyznat se v informačních zdrojích pro průvodce, - být schopen uplatňovat pravidla mluveného projevu. - poradit si s finančními záležitostmi při cestách - vouchery, šeky, peněžní kurzy, kalkulace cen zájezdů apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základních informace o práci průvodce cestovního ruchu a případně animátora programu v zařízeních cestovního ruchu. Jedná se o vytvoření uceleného pohledu na postupy práce průvodce cestovního ruchu.

Povinná literatura:

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Přeložily Hana KRUISOVÁ a Jitka MÍŠKOVÁ. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Idea Servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9. PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6. RYŠAVÁ, Jitka a Stanislav VOLEMAN. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2009. ISBN 978-80-254-4865-6. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace: kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-114-3. VOLEMAN, Stanislav et al. Metodika zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-8967-3.

Doporučená literatura:

ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 8- 85970-27-9. WAHLA, Arnošt. Webové databáze pro přípravu odborníků v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2006. ISBN 80-85970-50-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení případových studií simulace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj a význam průvodcovské činnosti -definice průvodcovské činnosti a animátorské činnosti -typy průvodců a animátorů -vývoj průvodcovství v ČR a v Evropě -právní předpisy vztahující se k průvodcovské činnosti, živnostenský zákon 2. Osobnost průvodce, zásady chování -vlastnosti průvodce [vrozené, získané, předpoklady] -potřebné vědomosti průvodce -schopnosti průvodce a jejich rozvoj -zásady vystupování průvodců 3. Základní typy průvodcovských služeb -doprovod při zájezdech [poznávací, pobytová turistika] -delegát v destinaci [reprezentant cestovní kanceláře] -animátor v ubytovacích zařízeních 4. Průvodcovská činnost při zájezdech -příprava průvodce před zájezdem -povinnosti průvodce během zájezdu -povinnosti průvodce po skončení zájezdu 5. Povinnosti průvodce při ubytování a stravování -zajištění ubytovacích prostor podle plánu -zabezpečení stravování, upozornění na stravovací odlišnosti -platební styk zajišťovaný průvodcem -poskytnutí základních informací o lokalitě ubytování 6. Specifika průvodcovské činnosti podle typu akce -povinnosti průvodce při zájezdech [autokar, cyklistický výlet, letadlo, vlak, loď] -příprava průvodce – informační minimum, znalost systému rezervací 7. Zásady přípravy průvodce cestovního ruchu -topografická příprava [práce s mapou] -chronologická příprava [zpracování časového harmonogramu] -rekognoskace terénu -psychologická příprava 8. Základní informace o průzkumech názorů účastníků cestovního ruchu -význam průzkumu názorů -techniky sociologického výzkumu [dotazník, anketa, rozhovor] -význam representativního výběrového souboru -systém oslovení účastníků ankety 9. Osobní vybavení průvodce a vedení dokumentace -doklady průvodce,finanční záloha, propagační materiály -vybavení zdravotnické [brašna, léky, znalost rozmístění zdravotnických zařízení na trase, místě pobytu] -pojištění účastníků – základní druhy, doklady, jednání se zdravotnickými zařízeními -vedení deníku, zásady vyúčtování řádných i mimořádných výdajů 10. Řešení krizových situací -problémy dopravní [zpoždění, ztráta přípojů, poruchy atd.] -problémy spojené s přechodem hranic [pasové, vizové a celní předpisy] -aktuální problémy platebního styku -nemoc, havárie, ztracení osoby, ztráta zavazadel, smrt 11. Zásady komunikace s klienty a partnery -podávání informací, vysvětlování -systém naslouchání -verbální a nonverbální komunikace -komunikace v krizových situacích 12. Organizování zábavy ve volném čase -animace programů v hotelích, lázeňských komplexech, turistických destinacích -příprava programů pro „mokrý “ a „suchý režim“ -společenská zábava dětí, seniorů, rodin s dětmi -tvorba soutěžních programů -příprava vycházek, krátkodobých exkurzí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Zápočet Jiný typ úlohy 45  23
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Písemná zkouška Písemná zkouška 44  23
                Ústní zkouška Ústní zkouška 11  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku