115-0310/03 – Metodika průvodcovské činnosti (MPČ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ILC0001 Anonymizovaná Osoba
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- znát legislativní povinnosti průvodce - podnikatele, - umět vypracovat trasy zájezdů a exkurzí, - schopnost vypracovat program pro volný čas klienta při pobytu - poznávacím, relaxačním, léčebném, - vyznat se v informačních zdrojích pro průvodce, - být schopen uplatňovat pravidla mluveného projevu. - poradit si s finančními záležitostmi při cestách - vouchery, šeky, peněžní kurzy, kalkulace cen zájezdů apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základních informace o práci průvodce cestovního ruchu a případně animátora programu v zařízeních cestovního ruchu. Jedná se o vytvoření uceleného pohledu na postupy práce průvodce cestovního ruchu.

Povinná literatura:

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Přeložily Hana KRUISOVÁ a Jitka MÍŠKOVÁ. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Idea Servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9. PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6. RYŠAVÁ, Jitka a Stanislav VOLEMAN. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2009. ISBN 978-80-254-4865-6. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace: kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-114-3. VOLEMAN, Stanislav et al. Metodika zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-8967-3.

Doporučená literatura:

ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 8- 85970-27-9. WAHLA, Arnošt. Webové databáze pro přípravu odborníků v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2006. ISBN 80-85970-50-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení případových situací simulace

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU Osobnost průvodce. Kategorie. Profesní příprava (vědomosti, dovednosti). Profese průvodce 2. OBČANSKÉ A OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PROFESE 3. PŘEDPOKLADY VZDĚLANOSTNÍ Osvojené geografické, topografické, kartografické, destinační poznání Osvojené poznání o atraktivitách cestovního ruchu Osvojené poznání o infrastruktuře cestovního ruchu Osvojené poznání o kultuře a historii 4. PŘEDPOKLADY DOVEDNOSTNÍ Dovednosti ve vyhledávání a využívání kategorií zdrojů informací Dovednost orientovat se v prostoru a čase Dovednost organizovat Dovednost komunikovat 5. PRŮVODCE - REALIZÁTOR PRODUKTŮ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ V PROSTORU A ČASE Realizace poznávacích a pobytových produktů Realizace produktů podle druhy dopravy 6. PRŮVODCE - ŘEŠITEL SITUACÍ V PROSTORU A ČASE 6.1 Řešení situací s osobami a kolektivem 6.2 Řešení situací s dopravci, s obchodními partnery, řešení mimořádných situací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Zápočet Jiný typ úlohy 45  23
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Písemná zkouška Písemná zkouška 44  23
                Ústní zkouška Ústní zkouška 11  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku