115-0310/04 – Metodika průvodcovské činnosti (MPČ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ILC0001 Anonymizovaná Osoba
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- znát legislativní povinnosti průvodce - podnikatele, - umět vypracovat trasy zájezdů a exkurzí, - schopnost vypracovat program pro volný čas klienta při pobytu - poznávacím, relaxačním, léčebném, - vyznat se v informačních zdrojích pro průvodce, - být schopen uplatňovat pravidla mluveného projevu. - poradit si s finančními záležitostmi při cestách - vouchery, šeky, peněžní kurzy, kalkulace cen zájezdů apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základních informace o práci průvodce cestovního ruchu a případně animátora programu v zařízeních cestovního ruchu. Jedná se o vytvoření uceleného pohledu na postupy práce průvodce cestovního ruchu.

Povinná literatura:

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Přeložily Hana KRUISOVÁ a Jitka MÍŠKOVÁ. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Idea Servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9. PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6. RYŠAVÁ, Jitka a Stanislav VOLEMAN. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2009. ISBN 978-80-254-4865-6. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace: kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-114-3. VOLEMAN, Stanislav et al. Metodika zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-8967-3.

Doporučená literatura:

ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 8- 85970-27-9. WAHLA, Arnošt. Webové databáze pro přípravu odborníků v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2006. ISBN 80-85970-50-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení případových situací simulace

E-learning

Další požadavky na studenta

Komunikační dovednosti, znalosti psychologie a sociologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU Osobnost průvodce. Kategorie. Profesní příprava (vědomosti, dovednosti). Profese průvodce 2. OBČANSKÉ A OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PROFESE 3. PŘEDPOKLADY VZDĚLANOSTNÍ Osvojené geografické, topografické, kartografické, destinační poznání Osvojené poznání o atraktivitách cestovního ruchu Osvojené poznání o infrastruktuře cestovního ruchu Osvojené poznání o kultuře a historii 4. PŘEDPOKLADY DOVEDNOSTNÍ Dovednosti ve vyhledávání a využívání kategorií zdrojů informací Dovednost orientovat se v prostoru a čase Dovednost organizovat Dovednost komunikovat 5. PRŮVODCE - REALIZÁTOR PRODUKTŮ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ V PROSTORU A ČASE Realizace poznávacích a pobytových produktů Realizace produktů podle druhy dopravy 6. PRŮVODCE - ŘEŠITEL SITUACÍ V PROSTORU A ČASE 6.1 Řešení situací s osobami a kolektivem 6.2 Řešení situací s dopravci, s obchodními partnery, řešení mimořádných situací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku