115-0312/01 – Entrepreneurial Activities in Common Board and Accommodation (PČSSU)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN0003 Ing. Martina Janásová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to gain an overview of the specifics of doing business in hotels and restaurants, - to gain awareness of the technological background of establishments catering and accommodation services - to know the fast forms of catering and to be able to categorize a particular facility - to be able to assess the composition of wine list and beverage menu, - to know the theory, technology, cooking, - to be able to establish pricing of products and services.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

Introducing students to the specifics of the business in the accommodation and catering. Obtaining practical and theoretical knowledge on the management of these facilities. Besides tourist facilities are also filed ​​information about other facilities (hospitals, factory and school facilities).

Compulsory literature:

1. Gučik, M. – Patúš, P. : Cena a cenová politika v hotelierstve a pohostinstve. 1. vyd. Banská Bystrica : EkF UMB, 1997, 72 s., ISBN 80-967649- 2-6 2. Hrubá, M. – Raboch, F. a kol.: Kuchařka naší vesnice. 5.vyd. Praha : SZN, 1967, 739 s., ISBN neuvedeno 3. Dostálová, J. – Gajdůšek, S. – Otoupal, P. : Společné stravování. 1. vyd. Brno : MZLU, 1999, 113 s., ISBN 80-7157-395-7 4. Indrová, J. – Petrů, Z. – Vaško, M. : Podnikatelská činnost ve stravování. 1. vyd., Praha : VŠE, 1993, 115 s., ISBN 80-7079-291-4 5. Indrová, J. – Petrů, Z. – Vaško, M. : Podnikatelská činnost ve stravování. 1. vyd., Praha : VŠE, 1996, 106 s., ISBN 80-7079-739-8 6. Liška, J. : Podnikatelská činnost ve společném stravování a hotelnictví. Brno :MU, 1995, 83 s., ISBN 80-210-1238-2 7. Morrison, A.M. : Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Vistoria Publishing, 1995, 523 s., ISBN 80-85605-90-2 8. Petrů,Z. – Holubová, J. : Ekonomika cestovního ruchu. 3. vyd. Praha : IDEA SERVIS, 1994, 94 s., ISBN 80-901462-5-2 9. Vaněk, J. : Metodická příručka pro živnostenské podnikání. 1. vyd. Karviná : OPF SU, 2000, 70 s., ISBN 80-7148-091-x 10. Vrabec, V. : Velká kuchařka. 1. vyd. Ostrava : WWT, 1999, 638 s., ISBN neuvedeno 11. NFHR : Jídelní lístek. Nástroj řízení a věc prvořadého významu. 1. vyd. Praha : Hotel Restaurant Management Consulting, 1994, 85 s., ISBN neuvedeno.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky společného stravování a ubytování - druhy a formy společného stravování - specifika jednotlivých druhů a forem společného stravování - druhy a formy ubytování - specifika jednotlivých druhů a forem ubytování - právní a odborné aspekty podnikání v této oblasti 2. Členění provozů a středisek společného stravování a ubytování - základní střediska ve společném stravování podle jejich zaměření, činitele ovlivňující jejich velikost - základní střediska ubytovacích zařízení podle jejich zaměření 3. Zařízení a vybavení provozoven společného stravování a ubytovacích služeb - stroje a zařízení pro výrobu - stroje a zařízení pro obsluhu - stroje a zařízení pro další činnost provozoven 4. Vybavení a činnosti v ubytovacích zařízeních - vybavení recepce, společných prostor, společenských prostor, pokojů - činnosti recepce, činnosti pokojských, činnost hotelové hospodyně - povinnosti a pracovní náplň vedoucích ubytovacích zařízení, nebo části - systém dokumentace v ubytovacím zařízení 5. Rychlé formy stravování a specielní stravovací služby - druhy, význam, uplatnění - franchising - catering - moderní systémová gastronomie (regenerování, systém cook chiil, konvenience, využití nových surovin 6. Technika obsluhy a servis poskytovaných služeb - společenská etika a etiketa obsluhy - kvalita obsluhy (kvalifikace, kompetentnost, spolehlivost, flexibilita) - inventář odbytových středisek 7. Jídelní lístek a nápojový lístek - uplatnění doporučených směrů výživy a skladba jídelního lístku podle zákaznického segmentu - způsob stanovení cen stravování - vnější vzhled jídelního lístku - některé vybrané druhy menu (manu s pevnými cenami, snídaňové menu, brunch, dětské menu, dietní menu) 8. Technologie přípravy pokrmů - zpracování masa podle druhů - přílohy, příkrmy, bezmasé pokrmy, moučníky - výrobky studené kuchyně, teplé a míchané nápoje - polévky a snídaňové komplexy 9. Stravovací zvyklosti hostů - česká tradiční kuchyně a krajové speciality - základní zahraniční kuchyně a jejich charakteristika - moderní směry ve výživě a jejich praktické uplatnění 10. Základy finančního hospodaření - tvorba cen v ubytování a stravování (hlavní zásady) - tvorba a nabídka produktů ubytování a stravování - analýza podnikatelské činnosti (náklady, zisk, efektivnost a rentabilita), majetková a finanční struktura podniku - finanční strategie a daňová problematika

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner