115-0313/02 – Czech Republic and Europe Geography (GEO)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Extend existing attained secondary geographic and cartographic knowledge. • Develop the necessary regional geographic knowledge, skills / competencies needed for the profession of geography and geography CR CR CR Europe.

Teaching methods

Lectures

Summary

Seznámení posluchačů s územím České republiky a Evropy, jak z hlediska fyzické geografie, tak i z pohledu sociální a politické geografie. ČR – destinace CR • Turistické marketingové regiony ČR • Přírodní, historické, kulturní, společenské a sportovní atraktivity ČR • Zdroje informací o geografii ČR a geografii CR ČR Kategorie dovedností/kompetencí • Vyhledávat, zpracovávat, využívat verbální, obrazové, statistické a kartografické a webové zdroje informací z geografie ČR • Lokalizovat a charakterizovat geografické objekty a atraktivity CR ČR • Hodnotit webové prezentace destinací, lokalit, obcí ČR Kategorie vědomostí – část GEOGRAFIE EVROPY: • Geografie států Evropy a jejich přírodní, historické, kulturní, společenské a sportovní předpoklady CR • Geografické objekty, jevy a atraktivity CR ve státech na pobřeží oceánu a moří • Vybrané přírodní geografické objekty evropských pohoří a povodí řek • Vybrané historické geografické objekty dominujících států Evropy v CR • Vybrané geografické objekty sousedních států ČR • Dopravní dostupnost států Evropy Kategorie dovedností/kompetencí • Vyhledávat, zpracovávat, využívat verbální, obrazové, statistické a kartografické a webové zdroje informací z geografie Evropy • Lokalizovat a charakterizovat geografické objekty a jevy Evropy • Hodnotit marketingově webové prezentace vybraných národních centrál CR • Pracovat s vyhledávači tras pro produkty cestovních kanceláří

Compulsory literature:

LEW, Alan, C. Michael HALL and Dallen J. TIMOTHY. World Geography of Travel and Tourism: A Regional Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-0750679787.

Recommended literature:

BONIFACE, Brian, Chris COOPER and Robyn COOPER. Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism. 6th ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-080-97040-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100 (100) 51
        Písemná zkouška Written examination 80  41
        Ústní zkouška Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner