115-0318/02 – Social Manners (SPOLPROT)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorIng. Kateřina Mokrá, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Jarolímová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To understand cultural variety in business and social relationships. 2. Orientate in social contacts and relationships (business activities, enterprise social activities and opportunities including out of work events). 3. To acquire information and concrete social skills for negotiation and behaviour in multicultural work as well as social environment.

Teaching methods

Summary

Students will acquire information and skills connected to social conventions, rules, norms, traditions, unwrittend laws that determine usual and acceptable mechanisms of our behaviour in the society.

Compulsory literature:

Formáčková, M. Vysoká škola bontonu. 1. vyd. Praha: Petr Tychl - Nakladatelství XYZ, 2006. 214 s. ISBN 80-86864-56-1 Pernal, E. Taktně, profesionálně, elegantně. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2001. 270 s. ISBN 80-86119-35-1 Smejkal, V. Lexikon společenského chování. 1.vyd. Praha: Grada, 1993. 224 s. ISBN 80-85623-38-2 Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. 1.vyd. Praha: Management Press, 1995. 212 s. ISBN 80-85603-94-2 Poberovy, S. a J. Minimum bontonu. 3.vyd. Praha: Olympia, 1994. 67 s. ISBN 80- 7033-427-4 Vašáryová, M. Diskrétní průvodce. 1.vyd. Praha: Pragna, 1999. 126 s. ISBN 80- 7205-610-7

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Historický vývoj etikety - současná úroveň společenského chování Obecná pravidla společenského styku - společenská komunikace - umění mluvit a veřejně vystupovat Řeč těla - verbální komunikace - nonverbální komunikace Obchodní činnost - organizační zajištění obchodního jednání - organizace konference - příprava návštěvy zahraničního hosta - běžné pracovní návštěvy - pracovní cesty - praktická doporučení Společenské podniky a příležitosti - organizační přípravy - základní formy společenských podniků - jídla a nápoje - pravidla stolování - společenské nehody Profesionální styl oblékání - kultura odívání - volba oděvů podle příležitosti - šperky a bižuterie - účesy, používání parfému - kosmetika Mimopracovní události a příležitosti - návštěvy kulturních podniků - úmrtí, pohřby, kondolence - květiny - svatby, zasnoubení, náboženské obřady Hledáme práci - jak žádat o místo - příprava na přijímací rozhovor - absolvování přijímacího rozhovoru Národní mentalita - co lze chápat jako národní mentalitu - vybrané státy a regiony, obchodní zvyklosti Asie, Evropy a US Osoby postižené - postižení v našem okolí - zaměstnávání invalidních osob - způsob vyjadřování Diplomatický protokol - zřízení diplomatických styků a misí a jejich poslání - povinnosti a práva diplomatických zástupců - konzulové a konzulární úřady - Vídeňská úmluva o diplomových stycích

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner