115-0319/01 – World Geography (GEOSV)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorRNDr. Jiří KovářSubject version guarantorMgr. Jaroslav Müller
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
MUL077 Mgr. Jaroslav Müller
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- an overview of the geographic conditions of individual parts of the world, - recognize the importance of nature conservation to use in tourism, - an overview of tourist attractions in the world.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

To bring students the geographical layoutsof individual countries and to familiarize them with the local geographical conditions . The course is based on the application, status and importance of global tourism and use of the natural and social advantages of regions and states.

Compulsory literature:

1. Liščák, V. a P. Fojtík. Státy a území světa. 2. vyd. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-53-2. 2. Moldava, T. et al. Státy světa. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. ISBN 80-7200-669-x. 3. Velká ilustrovaná encyklopedie zeměpisu. Praha: Václav Svojka, 2005. ISBN 80-7352-005-2. 4. Lye, K. Svět do kapsy. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002. ISBN 80-7181-662-0. 5. Zwettler, O. Lexikon zemí. Praha: Fortuna Print, 2002. ISBN 80-7321-038-x.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Geografické členění světa podle různých kriterií - Kriteria fyzické geografie - Kriteria sociální geografie 2. Charakteristika povrchu planety - Pevniny (kontinenty, souostroví, ostrovy) - Vodní plochy (jezera, rybníky, moře) - Tekoucí vody (řeky, potoky, vodní cesty) - Hory a nížiny - Vegetační pokrytí planety (rozšíření rostlin) 3. Evropa - Politické členění území - Charakter přírody (fauna, flora) - Charakter osídlení (města, venkov) - Hospodářský charakter - Zajímavosti z pohledu ČR 4. Asie - Politické členění území - Charakter přírody (fauna, flora) - Charakter osídlení (města, venkov) - Hospodářský charakter - Atraktivity cestovního ruchu 5. Amerika severní - Politické členění území - Charakter přírody (fauna, flora) - Charakter osídlení (města, venkov) - Hospodářský charakter - Atraktivity cestovního ruchu 6. Amerika jižní - Politické členění území - Charakter přírody (fauna, flora) - Charakter osídlení (města, venkov) - Hospodářský charakter - Atraktivity cestovního ruchu 7. Afrika - Politické členění území - Charakter přírody (fauna, flora) - Charakter osídlení (města, venkov) - Hospodářský charakter - Atraktivity cestovního ruchu 8. Austrálie a Oceánie - Politické členění území - Charakter přírody (fauna, flora) - Charakter osídlení (města, venkov) - Hospodářský charakter - Atraktivity cestovního ruchu 9. Polární oblasti - Charakter přírody - Výzkum oblastí a jejich význam pro lidstvo - Využitelnost pro cestovní ruch 10. Vesmír - Planety a hvězdné soustavy - Využití hvězd k orientaci - Výzkum kosmu, postavení Země ve vesmíru - Možnosti cestovního ruchu budoucnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner