115-0321/01 – Services (SLUŽ)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- recognize the importance of management of human resources which is a necessary condition for success and the quality of service, - to be able to evaluate service levels, - an overview of additional services in the travel industry and understand the significance of their use in tourism.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

To get acquainted with the nature and conditions of service provision. The course will enable students to gain the necessary insight and expertise on how to use the service.

Compulsory literature:

DAHMER, Sondra J. and Kurt W. KAHL. Restaurant Service Basics. 2nd ed. New Jersey: John Wiley, 2008. ISBN 978-0470107850. ORDÓÑEZ de PABLOS, Patricia, Robert TENNYSON and Jingyuan ZHAO. Global Hospitality and Tourism Management Technologies (Premier Reference Source). Hershey: IGI Global, 2011. ISBN 978-1613500415.

Recommended literature:

HALL, C. Michael and Alan A. LEW. Understanding and Managing Tourism Impacts: An Integrated Approach (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility). New York: Routledge, 2009. ISBN 978-0-203-87587-7. WALKER, John R. The Restaurant: From Concept to Operation. 6th ed. New Jersey: John Wiley, 2010. ISBN 978-0470626436.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Služby jako forma ekonomické aktivity - Definování služeb - Vlastnosti služeb - Rozdělení služeb 2. Poptávka po službách - Hlavní činitele vzniku poptávky - Hodnocení služeb spotřebitelem - Uplatnění outsourcingu (dělat nebo koupit) 3. Vlivy působící na služby - Lidský činitel ve službách - Technika a technologie služeb - Řízení lidských zdrojů a jejich příprava pro práci ve službách 4. Produkce služeb - Tržní a netržní druhy služeb - Hodnocení úrovně služeb - Vývoj postavení ve službách 5. Globalizace služeb - Rozšiřování masová produkce služeb - Zvyšující se možnost produkce služeb - Tvorba infrastruktury služeb - Riziko ve službách 6. Trh služeb - Domácí a mezinárodní trh služeb - Liberalizace služeb - Integrace trhu služeb 7. Netržní služby - Definování netržních služeb a jejich význam - Veřejnoprospěšné služby (financování, poskytovatelé) - Sociální aspekty netržních služeb - Změny v této oblasti 8. Doplňkové služby v cestovním ruchu a jejich význam - Pasové a vízové služby - Celní služby - Pojišťovací služby - Peněžní služby - Zdravotní služby - Kulturní, společenské, sportovní služby - Doprovodné akce při kongresech - Kongresové služby - Služby volného času 9. Vending - Definice a změny vývoje - Uplatnění (representace, náklady, individuální řešení) - Technický vývoj automatů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner