115-0321/03 – Služby (SLUŽ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA144 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- uvědomovat si význam kvalitního řízení lidských zdrojů, které je nezbytnou podmínkou kvality a úspěšnosti poskytování služeb, - být schopen vyhodnotit úroveň poskytovaných služeb, - mít přehled o doplňkových službách v cestovním ruchu a uvědomovat si význam jejich využití v cestovním ruchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Seznámit s charakterem služeb a podmínkami jejich poskytování. Předmět umožní studentům získat přehled a potřebné odborné znalosti o možnostech využívání služeb.

Povinná literatura:

INDROVÁ, Jarmila, Petr HOUŠKA a Zdenka Petrů. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1766-7. KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. MICHÁLKOVÁ, Anna. Faktory úspešnosti regionálnych sietí v cestovnom ruchu. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1735-3. ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Přeložily KRUISOVÁ Hana a Jitka MÍŠKOVÁ. Praha: Idea servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5. PÁSKOVÁ, Martina. Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-658-7. Odborné časopisy Food service, C.O.T., Ekonomická teorie cestovního ruchu

Doporučená literatura:

PERIODIKA: COT business [nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu], Praha - měsíčník Travel profi [měsíčník pro cestovní ruch a pohostinství], Praha Všudybyl [časopis osobností průmyslu cestovního ruchu], Praha – měsíčník Cestovní ruch [Zpravodaj České centrály cestovního ruchu], Praha - vychází třikrát ročně Ročenka cestovního ruchu, ubytování a pohostinství, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

osobní konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Služby jako forma ekonomické aktivity -Definování služeb -Vlastnosti služeb -Rozdělení služeb 2.Poptávka po službách -Hlavní činitele vzniku poptávky -Hodnocení služeb spotřebitelem -Uplatnění outsourcingu 3.Vlivy působící na služby -Lidský činitel ve službách -Technika a technologie služeb -Řízení lidských zdrojů a jejich příprava pro práci ve službách 4.Produkce služeb -Tržní a netržní druhy služeb -Hodnocení úrovně služeb -Vývoj postavení ve službách 5.Globalizace služeb -Rozšiřování masové produkce služeb -Zvyšující se možnost produkce služeb -Tvorba infrastruktury služeb -Riziko ve službách 6.Trh služeb -Domácí a mezinárodní trh služeb -Liberalizace služeb -Integrace trhu služeb 7.Netržní služby -Definování netržních služeb a jejich význam -Veřejnoprospěšné služby (financování, poskytovatelé) -Sociální aspekty netržních služeb -Změny v této oblasti 8.Doplňkové služby v cestovním ruchu a jejich význam -Pasové a vízové služby -Celní služby -Pojišťovací služby -Peněžní služby -Zdravotní služby -Kulturní, společenské, sportovní služby -Doprovodné akce při kongresech -Kongresové služby -Služby volného času 9.Vending -Definice a změny vývoje -Uplatnění (reprezentace, náklady, individuální řešení) -Technický vývoj automatů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku