115-0323/01 – Technical Monuments in Travel (TECHPAM)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to appoint types of technical monuments - understand the meaning and content of basic concepts, - to know the rules on the protection of cultural monuments, - to gain information on the state of use of technical monuments - to be able to inspire themselves to actively seek out possibilities of technical monuments.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

Introduction of the students with importance and possibilities of using technical heritage in tourism. Approaches of it's use to increase the usability of tourist attractions in the area of their occurrence.

Compulsory literature:

LEDNICKÝ, Václav. Technické památky v cestovním ruchu. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 80-248-0611-8.

Recommended literature:

NOVÁKOVÁ, Marcela et al. Turistická encyklopedie České republiky: 3000 historických a přírodních pozoruhodností. Praha: Reader’s Digest, 2010. ISBN 978-80-7406-106-6. VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Lukáš BERAN a Jan ZIKMUND. Industriální topografie: Ústecký kraj: průmyslová architektura a technické stavby. Praha: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2011. ISBN 978-80-01-04833-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

osobní konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do studia předmětu - Definice základních pojmů - Význam uchování technického dědictví 2. Skladba kulturního dědictví u nás a ve vybraných zemích Evropy - Územní rozvrstvení - Rozdělení pamětihodností - Památky UNESCO 3. Systém ochrany kulturních památek a aktuální stav kulturního dědictví na území ČR - Organizace památkové péče v ČR - Památkové rezervace, památkové zóny, památkové objekty - Územní rozložení památek 4. Technické památky - Definice pojmu - Úloha technických památek v krajině - Ochrana a konzervace technických památek - Brownfields a jejich využití 5. Členění technických památek - Stanovení kritérií - Členění na druhy 6. Konkretizace využitelnosti technických památek - Technické skanzeny - Technická muzea - Nostalgické jízdy vlaků - Výstavy, presentace a závody veteránů - Vojenské památky – pevnosti, zbraňové systémy 7. Současná technika a možnosti její presentace - Informační centra jaderných elektráren - Plavební cesty a jejich zařízení, přehrady, jezy - Potravinářský průmysl technického charakteru

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner