115-0326/01 – Cestovní ruch a internet (CRI)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuIng. Martin Drastich, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIM0003 Ing. Martin Šimůnek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- umět vytvořit poštovní účet, - zvládnout instalaci poštovního klienta a práci s ním, - být schopen navrhnout vlastní www stránky, - dokázat vytvořit vlastní www stránky pomocí jednoduchých nástrojů, - orientovat se na webových stránkách institucí, působících v oblasti cestovního ruchu, - získat teoretickou představu o komplexním řešení informačního systému organizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Poskytnutí základních informací o možnostech internetu v oblasti cestovního ruchu. Získání základních dovedností a návyků při tvorbě vlastních www stránek.

Povinná literatura:

CHROMÝ, Jan et al. Trendy komunikace v cestovním ruchu. Praha: Verbum, 2010. ISBN 978-80-904415-4-5. CHROMÝ, Jan. Informační a komunikační technologie pro hotelnictví a cestovní ruch. Praha: Vysoká škola hotelová, 2008. ISBN 978-80-86578-76-7. POCHYLA, Martin. Vyhledávání informací a synchronizace dat na Internetu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2294-5. SHIH, Clara Chung-wai. Vydělávejte na Facebooku: jak využít sociální sítě k oslovení nových zákazníků, vytvoření lepších produktů a zvýšení prodejů. Přeložil Patrik MÍŠA. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2833-6. internetové zdroje

Doporučená literatura:

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu a ekonomiky cestovního ruchu, dovednost práce s počítačem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informace – informace, jejich důležitost, uchování, - dostupnost informací, - informační společnosti. 2. Informační systémy - informatika, - základní pojmy z informatiky, - přehled informačních systémů. 3. Celosvětová síť Internet - historie a současnost, - možnosti Internetu. 4. Připojení k Internetu - technologie, - vlastní zřízení účtu, - poštovní schránky. 5. Internet ve firmě - obecně 6. Weby 1 - objasnění pojmů, - kategorie webů, - účel. 7. weby 2 - orientace na webech, - vyhledávače, - kategorizace stránek, - zajímavé stránky u nás a ve světě. 8. Weby 3 - www ve světě cestovního ruchu, - specifika webu v cestovním ruchu, - kategorie a vhodnost jejich použití, - praktické ukázky. 9. Internet ve firmě, působící v cestovním ruchu 10. WWW stránky vlastními silami - možnosti, jak vytvořit jednoduchou stránku, - programy na PC, - využití standardních kancelářských programů, - freeware a shareware programy – praktické stažení z internetu a instalace, - profesionální nástroje pro tvorbu stránek. 11. „Profi“ web, příp. řešení celého informačního systému, ve firmě cestovního ruchu 12. Základní kameny při řešení 13. Analýza problému 14. Vazby na informační systémy, zdroje informací, vstupy a výstupy. 15. Hledání řešitele 16. Případné smluvní vztahy 17. Harmonogram řešení 18. Tvorba produktů 19. Testování funkčnosti a informační „správnosti“ před zavedením do provozu 20. Předání hotového produktu nebo funkčních částí 21. Zajištění provozu a provoz produktu 22. Servis a rozvoj systému

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (00) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku