115-0331/02 – Animace a hotelové sporty (AHS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0001 Mgr. Vladimíra Janečková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat animaci a jednotlivé druhy animačních činností, - využít získaných poznatků v práci animátora v hotelu, lázeňském či rekreačním zařízení, sportovním středisku, - aplikovat v praxi znalosti tvorby animačního programu, - využít znalosti vhodné instalace různých zařízení pro sport a rekreaci v zařízeních cestovního ruchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem vyučovacího předmětu AHS je definování pojmu animace, seznámení s jednotlivými druhy animace a s požadavky na osobnost animátora či manažera animace. Důraz je kladen na organizaci animačních činností z hlediska ekonomického zajištění, zdravotnického zajištění a z hlediska správné volby animačních činností, která vychází ze znalosti daného zařízení cestovního ruchu. Studenti se seznámí s teorií rekreačního sportu.

Povinná literatura:

FIŠEROVÁ, Věra. Volný čas a jeho animace v cestovním ruchu. Praha: Vysoká škola hotelová, 2008. ISBN 978-80-86578-87-3. LESOVÁ, Miluše. Wellness a hotelové sporty. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008. ISBN 978-80-86578-77-4. Pravidla jednotlivých sportovních disciplín

Doporučená literatura:

HALUŠKA, Milan. Psychologie pro manažery. Ostrava: Nakladatelství AKD, 1995. ISBN 80-85798-51-4. KOHOUT, Jaroslav. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press. ISBN 80-85603-92-6. NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu. Praha: VŠE, 1995. ISBN 80-85943-71-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost pravidel jednotlivých sportovních disciplín.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do animace - Definice animace vztah k ostatním disciplínám - Předpoklady a možnosti animace - Osobnost animátora a jeho uplatnění 2. Animace kultury - Seznámení s místními kulturními zvyklostmi (folklór, tradice, typické znaky místní kultury) - Životní styl lokality (země), místní zvláštnosti, sociokulturní potenciál, produkty místní kultury - Kulturní veřejnost, osobnosti, lokální minority - Ekonomika kulturních akcí 3. Animace pro speciální zájmové skupiny - Animace dětí a mládeže - Animace pro rodiny s dětmi - Animace seniorů 4. Základy společenských her - Hry v malé skupině - Hry v místnostech a venku - Společenské soutěže a soutěže znalostí 5. Wellness - Definice wellness - Jednotlivé součásti wellness - Wellness a hotelnictví - Sestavení wellness pobytu 6. První pomoc při animačních činnostech - Zásady poskytování předlékařské první pomoci - Přivolání záchranné služby 7. Teorie rekreačního sportu - Zásady organizování - Zásady provozování jednotlivých typů sportů (lyžařství, cykloturistika, vodáctví, pěší a vysokohorská turistika, jezdectví) - Potřebné zázemí a vybavení pro rekreační sport 8. Sportovní a relaxační centra v zařízením cestovního ruchu - Rozdělení (fitness centra, sauny, parní lázně, solária, masáže, bazény) a význam sportovních a relaxačních center - Vhodnost instalace různých zařízení, vybavenost center - Nákladová charakteristikajednotlivých typů zařízení i jejich přístrojové vybavení (základní, přídavné apod.) 9. Rehabilitace a kondiční cvičení - Zdravotní předpoklady účastníků - Aerobní gymnastika (kalanetika, steapaerobic, body form …) - Meditativní techniky, autogenní trénink - Masáže (druhy, vybavení, kvalifikace pracovníka) 10. Pravidla a základy některých sportovních disciplín - Squash, tenis - Golf, minigolf - Jezdectví, cyklistika - Lezení po umělé stěně Cvičení jsou orientována na zvládnutí základních praktických návyků jednotlivých sportovních disciplín, společenských her a na zvládnutí sestavení animačního programu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku