115-0332/02 – Geografie cestovního ruchu (GEOCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Rozšířit dosavadní dosažené středoškolské geografické a kartografické poznání. - Osvojit si potřebné regionálně geografické vědomosti, dovednosti/kompetence potřebné pro výkon profese z geografie CR.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Seznámení posluchačů s rozmístěním základních atraktivit cestovního ruch, jak v ČR, tak i v hlavních centrech současného světového turismu a současně i s přírodními poměry, sociálně-ekonomickém i historickém vývoji států. Posluchači po absolvování předmětu by měli být schopni osvojit si soubor dovedností a informací při tvorbě konkrétních zájezdových programů a osvojit si základní dovednosti pro práci průvodce cestovního ruchu.

Povinná literatura:

ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geografie udržitelného turismu světa v ekonomických, environmentálních a multikulturních souvislostech: metodologie moderní geografie, sociální a ekonomická geografie, geografie turismu a rekreace regionů světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací v regionech světa. 6. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-127-3. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa: úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. 5. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7435-007-8. WAHLA, Arnošt. Obecná geografie cestovního ruchu. Brno: Mendelova univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-381-8. Školní atlas Česká republika a Evropa. Zádveřice: SHOCart, 2005.

Doporučená literatura:

HAMARNEHOVÁ, Iveta. Geografie cestovního ruchu: Evropa. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-093-2. HOLEČEK, Milan et al. Zeměpis České republiky. Praha: NČGS, 2003. ISBN 80-86034-53-4. HOLEČEK, Milan. Česká republika. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-900-0. HORÁK, Slavomír. Geografie cestovního ruchu Evropy. Pardubice: Drobný, 2006. ISBN 86-8033734-1-0. ŠLACHTA, Mojmír. Ohniska napětí ve světě. Praha: NČGS, 2007. ISBN 978-80-7011-926-8. WAHLA, Arnošt. Webové databáze pro přípravu odborníků v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2006. ISBN 80-85970-50-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

osobní konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu a ekonomiky cestovního ruchu, zeměpisný přehled.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU SE PŘEDSTAVUJE Definice geografie cestovního ruchu Místo geografie cestovního ruchu v soustavě geografických věd Struktura geografie cestovního ruchu Objekt a předmět geografie cestovního ruchu Teoretické základy geografie cestovního ruchu Vývoj geografie cestovního ruchu Výzkum geografie cestovního ruchu Institucionální základna geografie cestovního ruchu Informační zdroje geografie cestovního ruchu 2. KARTOGRAFICKÁ PRODUKCE VYUŽÍVANÁ V GEOGRAFII CESTOVNÍHO RUCHU A V CESTOVNÍM RUCHU Produkce kartografických nakladatelství Kartografická prezentace atraktivit cestovního ruchu a sídel Atlasová tvorba pro cestovní ruch Účelové kartografické tisky pro cestovní ruch Kartografická produkce na internetu a její využití pro cestovní ruch Virtuální glóbusy na internetu Navigace, navigační systémy Využití kartografické produkce na internetu pro geografii cestovního ruchu Vytváření vlastních map 3. PROSTOROVÉ KATEGORIE GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU Kategorie prostor v geografii cestovního ruchu Destinace cestovního ruchu Regiony cestovního ruchu Střediska cestovního ruchu Areály cestovního ruchu 4. ATRAKTIVITY CESTOVNÍHO RUCHU Obecně o atraktivitách cestovního ruchu Kategorie atraktivit cestovního ruchu Webové zdroje informací o atraktivitách cestovního ruchu 5. AKTÉŘI CESTOVNÍHO RUCHU Účastníci cestovního ruchu Realizátoři cestovního ruchu Cestovní kanceláře Státní orgány, které mají v gesci cestovní ruch Nestátní organizace Národní organizace a instituce Aktéři CR v oblasti podnikání 6. AKTIVITY CESTOVNÍHO RUCHU V PROSTORU Turistické liniové aktivity Turistické neliniové aktivity 7. KATEGORIE CESTOVNÍHO RUCHU SE VZTAHEM K PROSTORU Cestovní ruch v oceánech, mořích, jezerech a řekách Námořní cestovní ruch Jezerní cestovní ruch Říční cestovní ruch Cestovní ruch na pevnině Polární cestovní ruch Horský cestovní ruch Geoturismus (geoturistika) Venkovský (rurální) cestovní ruch Lovecký cestovní ruch Exotický cestovní ruch Religiózní (náboženský, církevní, poutní) cestovní ruch Etnický a etnografický cestovní ruch Cestovní ruch mimo planetu Zemi Kosmický cestovní ruch 8. INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU K TERMINOLOGII INFRASTRUKTURY Specifické objekty bodové infrastruktury Specifické objekty liniové infrastruktury Specifické objekty síťové infrastruktury Objekty ubytovací infrastruktury Objekty stravovací infrastruktury Objekty volnočasové infrastruktury Výkonnostní ukazatele infrastruktury 9 SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Základní služby uplatňující se v cestovním ruchu Dopravní služby Ubytovací služby Stravovací služby Služby cestovních kanceláří Služby lázeňské Služby doplňkové Služby informační Služby rezervační Služby pojišťovací Realizace služeb vyžadovaných státem Specifické služby v cestovním ruchu Služby pro kongresovou turistiku Služby pro volnočasové aktivity Služby pro cykloturistiku Služby pro venkovský turismus Služby pro industriální turismus Služby pro netradiční formy cestovního ruchu Služby pro incentivní turismus 10. VLIV CESTOVNÍHO RUCHU NA GEOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ A PROJEVY GLOBALIZACE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná zkouška Písemná zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (00) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku