115-0336/01 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
DRA15 Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
DUR0001 Ing. Jiří Durďák
DUR0002 Ing. Lenka Durďáková
DUS20 PhDr. Anna Dušková
GAB0001 Ing. Lenka Gabrielová
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
HRD0001 Mgr. Zdeněk Hrdina
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
JAN0003 Ing. Martina Janásová
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
JAN0001 Mgr. Vladimíra Janečková
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KLE0001 Ing. Vanda Klennerová
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
BAR404 Ing. Terezie Krestová
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAJ0011 Mgr. Olga Majerechová
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
NEM0001 Mgr. Alena Němečková
ILC0001 Anonymizovaná Osoba
STR0001 Anonymizovaná Osoba
ZLA0001 Anonymizovaná Osoba
BAR0013 Anonymizovaná Osoba
HRA0007 Anonymizovaná Osoba
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
SUS0001 Ing. Jana Šustrová
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
VAL552 Mgr. Věra Válková, MBA
VRB0004 Mgr. Květuše Vrbová
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Zpracovat teoretickou a praktickou část bakalářské práce. 2.Na základě studia odborné literatury uspořádat a citovat teoretické poznatky. 3.Prokázat znalost odborné terminologie, definovat pojmy a charakterizovat vzájemné vztahy. 4.Interpretovat teorie vztahující se ke zvolenému tématu bakalářské práce. 5.Analyzovat výchozí stav zadané problematiky ve zvolené organizaci. 6.Aplikovat získané teoretické poznatky do praxe managementu zvolené organizace. 7.Uplatnit své znalosti při formulaci doporučení pro management popisované organizace. 8.Dbát, aby formální úprava bakalářské práce odpovídala stanovenému standardu. 9.Podle termínu v harmonogramu studia akademického roku včas odevzdat bakalářskou práci ve 2 vyhotoveních.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Vypracování praktické části bakalářské práce a její finalizace, příprava na obhajobu bakalářské práce v rámci státní závěrečné zkoušky. Student odevzdá ve stanoveném termínu bakalářskou práci ve dvou vyhotoveních. Podmínky zadání, vypracování a odevzdání bakalářské práce stanoví Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Směrnice děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací.

Povinná literatura:

Literatura odpovídající tématu bakalářské práce. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_studenti/studijni-predpisy/?

Doporučená literatura:

Literatura odpovídající tématu bakalářské práce. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

viz Zadání bakalářské prác

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (00) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku