115-0336/04 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA144 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
BAR0013 Mgr. Klára Bartošíková
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
DUR0001 Ing. Jiří Durďák
DUR0002 Ing. Lenka Durďáková
DUS20 PhDr. Anna Dušková
GAB0001 Ing. Lenka Gabrielová
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
HRA0007 Ing. Adéla Hrabcová
HRD0001 Mgr. Zdeněk Hrdina
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
ILC0001 Ing. Ingrid Ilčíková
JAN0003 Ing. Martina Janásová
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KLE0001 Ing. Vanda Klennerová
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
BAR404 Ing. Terezie Krestová
KRY04 Ing. Hana Krymláková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAC0001 Mgr. Marek Machalík
MAJ0011 Mgr. Olga Majerechová
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
NEM0001 Mgr. Alena Němečková
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STR0001 Ing. Blanka Strachotová
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
SUS0001 Ing. Jana Šustrová
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
VAL552 Mgr. Věra Válková, MBA
VRB0004 Mgr. Květuše Vrbová
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
ZLA0001 Ing. Marcela Zlatníková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Zpracovat teoretickou a praktickou část bakalářské práce. 2.Na základě studia odborné literatury uspořádat a citovat teoretické poznatky. 3.Prokázat znalost odborné terminologie, definovat pojmy a charakterizovat vzájemné vztahy. 4.Interpretovat teorie vztahující se ke zvolenému tématu bakalářské práce. 5.Analyzovat výchozí stav zadané problematiky ve zvolené organizaci. 6.Aplikovat získané teoretické poznatky do praxe managementu zvolené organizace. 7.Uplatnit své znalosti při formulaci doporučení pro management popisované organizace. 8.Dbát, aby formální úprava bakalářské práce odpovídala stanovenému standardu. 9.Podle termínu v harmonogramu studia akademického roku včas odevzdat bakalářskou práci ve 2 vyhotoveních.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Vypracování praktické části bakalářské práce a její finalizace, příprava na obhajobu bakalářské práce v rámci státní závěrečné zkoušky. Student odevzdá ve stanoveném termínu bakalářskou práci ve dvou vyhotoveních. Podmínky zadání, vypracování a odevzdání bakalářské práce stanoví Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Směrnice děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací.

Povinná literatura:

Literatura odpovídající tématu bakalářské práce. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_studenti/studijni-predpisy/?

Doporučená literatura:

Literatura odpovídající tématu bakalářské práce. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

viz Zadání bakalářské práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku