115-0337/01 – Marketing cestovního ruchu (MARKCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAB0001 Ing. Lenka Gabrielová
CHO0006 doc. Ing. Miloslava Chovancová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- znát základní pojmy marketingu v cestovním ruchu, - umět aplikovat zásady marketingového výzkumu, - zvládnout praktickou realizaci marketingového výzkumu, - znát zásady tvorby marketingové strategie, - dokázat zkontrolovat a vyhodnotit plnění marketingového plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s uplatněním marketingu v cestovním ruchu a upozorňuje na některé odlišnosti marketingu v této oblasti. Současně je jeho smyslem naučit posluchače využívat marketingových nástrojů v praxi.

Povinná literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3247-3. JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. Praha: Fortuna, 2009. ISBN 978-80-7373-061-1. LACINA, Karel. Management a marketing cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-035-7. ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-86723-95-2.

Doporučená literatura:

ČERTÍK, Miroslav et al. Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, 2001. ISBN 80-238-6275-8. ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. Praha: Radix, 2002. ISBN 80-86031-35-7. KOLEKTIV AUTORŮ. Služby a cestovní ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. NOVACKÁ, Ľudmila. Marketingový management podnikov cestovného ruchu. Bratislava: Elita, 1993. ISBN 80-85323-30-x.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti marketingu a problematiky cestovního ruchu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketing v cestovním ruchu - Trh cestovního ruchu a marketing - Definice marketingu a jeho charakteristické rysy - Faktory ovlivňující cestovní ruch 2. Marketingová péče o zákazníky - Spotřební chování zákazníka, analýza marketingových příležitostí - Segmentace zákazníků z hlediska potřeb cestovního ruchu - Způsoby ovlivňování zákazníka - Etika marketingu 3. Využití součástí základního marketingového mixu - Kreativní nástroje - Komunikační nástroje - Nové formy distribuce 4. Využití součástí rozšířeného marketingového mixu - Komplexnost produktu a programování - Příprava lidí k marketingovému pohledu na podnikání - Prosazení systémů kooperace v rámci oboru cestovního ruchu, příp. jednotlivých destinacích 5. Tvorba marketingové strategie ve firmě i destinaci - Vytvoření vize, sloganu, poslání organizace a destinace - SWOT analýza firmy a destinace - Výběr alternativy vhodné do reálné situace a postup při uplatňování 6. Charakter produktů cestovního ruchu - Základní vlastnosti produktů cestovního ruchu - Napodobitelnost produktů a využití metody benchmarkingu - Možnosti prezentace produktů cestovního ruchu 7. Marketingový výzkum v cestovním ruchu - Prvky širšího marketingového prostředí podle Portera - Jednotlivé části marketingového výzkumu - Popis jednotlivých metod výzkumu 8. Marketingové řízení organizace cestovního ruchu - Vytvoření poslání organizace a zásady filozofie podniku - Stanovení cílů a jejich priorit - Postup získávání zdrojů pro dosažení cílů - Tvorba marketingového plánu v návaznosti na vytvořenou strategii - Kontrola plnění marketingového plánu 9. Tvorba public relations organizací a destinací cestovního ruchu - Činnosti trvalých vztahů s veřejností - Předem plánované krátkodobé aktivity - Nepředvídatelné krátkodobé činnosti (negativní publicita, interview, sdělovací prostředky) - Měření a hodnocení úspěchu public relations 10. Organizace marketingu v cestovním ruchu - Marketing firem - Marketing turistických destinací a rekreačních lokalit (obcí) - Marketing turistického ruchu zajišťovaný státem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  23
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (00) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku