115-0340/02 – Systémy odměňování v organizacích (SYSO)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Charakterizovat základní právní normy vztahující se k problematice odměňování. 2.Popsat řízení a systém odměňování, jejich úkoly a faktory, které ovlivňují proces odměňování v organizaci. 3.Charakterizovat strategii a politiku odměňování a jejich tvorbu. 4.Objasnit podstatu a metody hodnocení práce, jeho použití při tvorbě mzdového/platového systému v organizaci. 5.Odlišit jednotlivé mzdové/platové struktury a mzdové/platové formy používané v organizacích. 6.Popsat mzdová a klubová šetření, jejich charakteristiky a použití v praxi. 7.Vysvětlit, co jsou to zaměstnanecké výhody a podstatu jejich použití. 8.Definovat variabilní/zásluhové odměňování a jeho jednotlivé formy. 9.Popsat řízení pracovního výkonu a odměňování, jeho podstatu a principy. 10.Odlišit způsob odměňování u zvláštních skupin pracovníků. 11.Popsat provázanost řízení systému odměňování a vnitřného předpisu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odměňování zaměstnanců v organizacích. Předmět se zaměřuje na oblast právních předpisů, věnuje se strategii a politice odměňování, upozorňuje na faktory ovlivňující úroveň odměňování, rozebírá mzdová a klubová šetření, metody hodnocení práce, struktury stupňů a mzdové/platové struktury, mzdové/platové formy, věnuje se variabilnímu/zásluhovému odměňování, zaměstnaneckým výhodám, řízení pracovního výkonu a odměňování a řízení systému odměňování v organizaci a vnitřnímu předpisu.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2. KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3. KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. aktual. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2202-3. MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity: praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-301-1.

Doporučená literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3. STÝBLO, Jiří, Jan URBAN, a Margerita VYSOKAJOVÁ. Personalistika 2009-2010. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech Zákon č. 118/1992 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Právní předpisy v oblasti odměňování 1.1 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 1.2 Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích 1.3 Zákon č.118/1992 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 1.4 Zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 2 Strategie a politika odměňování 2.1 Charakteristika systému odměňování 2.2 Strategie a úkoly systému odměňování 2.3 Tvorba systému odměňování 3 Faktory ovlivňující úroveň mezd a platů 3.1 Vnitřní mzdotvorné faktory 3.2 Vnější mzdotvorné faktory 3.3 Determinanty odměňování 4 Mzdová šetření 4.1 Podstata a cíle mzdových šetření 4.2 Zdroje informací pro mzdová šetření a metody mzdových šetření 4.3 Prezentace údajů mzdových šetření 5 Hodnocení práce 5.1 Definice, účel a postup při hodnocení práce 5.2 Metody hodnocení práce 5.3 Zavádění hodnocení práce 5.4 Uskutečňování hodnocení práce 6 Mzdové/platové struktury 6.1 Mzdové/platové struktury obecně 6.2 Typy mzdových/platových struktur 6.3 Volba typu mzdové/platové struktury 7 Mzdové/platové formy 7.1 Mzdové/platové formy obecně 7.2 Časová mzda/plat, úkolová mzda/plat a mzda/plat za očekávané výsledky práce 7.3 Zásluhové odměňování 7.4 Dodatkové formy odměňování 8 Zaměstnanecké výhody 8.1 Cíle, úskalí a efektivita zaměstnaneckých výhod 8.2 Členění zaměstnaneckých výhod 8.3 Cafeteria systém zaměstnaneckých výhod 9 Řízení systému odměňování a vnitřní předpis 9.1 Řízení systému odměňování 9.2 Odměňování a životní cyklus organizace 9.3 Vnitřní předpis

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku