115-0340/05 – Systémy odměňování v organizacích (SYSO)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Charakterizovat základní právní normy vztahující se k problematice odměňování. 2.Popsat řízení a systém odměňování, jejich úkoly a faktory, které ovlivňují proces odměňování v organizaci. 3.Charakterizovat strategii a politiku odměňování a jejich tvorbu. 4.Objasnit podstatu a metody hodnocení práce, jeho použití při tvorbě mzdového/platového systému v organizaci. 5.Odlišit jednotlivé mzdové/platové struktury a mzdové/platové formy používané v organizacích. 6.Popsat mzdová a klubová šetření, jejich charakteristiky a použití v praxi. 7.Vysvětlit, co jsou to zaměstnanecké výhody a podstatu jejich použití. 8.Definovat variabilní/zásluhové odměňování a jeho jednotlivé formy. 9.Popsat řízení pracovního výkonu a odměňování, jeho podstatu a principy. 10.Odlišit způsob odměňování u zvláštních skupin pracovníků. 11.Popsat provázanost řízení systému odměňování a vnitřného předpisu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odměňování zaměstnanců v organizacích. Předmět se zaměřuje na oblast právních předpisů, věnuje se strategii a politice odměňování, upozorňuje na faktory ovlivňující úroveň odměňování, rozebírá mzdová a klubová šetření, metody hodnocení práce, struktury stupňů a mzdové/platové struktury, mzdové/platové formy, věnuje se variabilnímu/zásluhovému odměňování, zaměstnaneckým výhodám, řízení pracovního výkonu a odměňování a řízení systému odměňování v organizaci a vnitřnímu předpisu.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2. KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3. KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. aktual. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2202-3. MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity: praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-301-1.

Doporučená literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3. STÝBLO, Jiří, Jan URBAN, a Margerita VYSOKAJOVÁ. Personalistika 2009-2010. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech Zákon č. 118/1992 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Právní předpisy v oblasti odměňování -Strategie a politika odměňování -Faktory ovlivňující úroveň mezd a platů -Mzdová šetření -Klubová šetření -Hodnocení práce -Struktury stupňů a mzdové/platové struktury -Mzdové/platové formy -Variabilní/zásluhové odměňování -Zaměstnanecké výhody -Řízení pracovního výkonu a odměňování -Řízení systému odměňování a vnitřní předpis

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní