115-0341/01 – Sociální potenciál organizace (SPO)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Zdeňka Kaňáková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vysvětlit, co je to sociální (lidský) potenciál organizace, tvůrčí potenciál a charakterizovat tvůrčí osobnost. 2.Charakterizovat strategii plánování lidských zdrojů a demonstrovat proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 3.Objasnit proces plánování lidských zdrojů a vyjmenovat metody předpovídání potřeby počtu zaměstnanců. 4.Popsat cyklus řízení pracovního výkonu a aplikovat možné způsoby odměňování v rámci řízení pracovního výkonu. 5.Vysvětlit, co znamená personální optimalizace organizace a popsat její průběh a kritéria. 6.Definovat činnosti, jimiž se manažeři podílejí na rozvoji sociálního potenciálu a říci, jaké jsou předpoklady manažera pro řízení sociálního potenciálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je objasnění významu sociálního či lidského potenciálu a jeho důležitosti pro konkurenceschopnost organizace. Studenti budou schopni se orientovat v tom, které personální činnosti musí manažeři zvládnout na profesionální úrovni. Získají základní informace a znalosti o nové úloze manažerů, na nichž závisí aktivizace lidského potenciálu v organizaci.

Povinná literatura:

Armstrong, Michael: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002, 856s.ISBN 80-247-0469-2 Bláha,J., Kaňáková,Z., Mateiciuc, A. Personální rádce pro manažery malých a středních firem. Praha: Management Press 2004, 240s.ISBN 80-251-0374-9. Fišera,I. Tvůrčí potenciál podniku, Praha: nakladatelství Svoboda 1990, 180s. ISBN 80-205-0144-4 Hroník, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8. Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2.

Doporučená literatura:

Kaňáková,Z., Bláha,J., Babicová,J. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Ostrava: J.A.Komenského, 2000, 205s. ISBN 80-7048-020-3. Foot,M., Hook,C. Personalistika. Přel.J.Bláha, Z.Kaňáková, A Mateiciuc. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-7226-515-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Budování konkurenceschopné organizace - Zapojení a angažovanost lidí v organizaci. - Charakteristika osmi konkurenčních výzev pro řízení lidí. 2. Intelektuální kapitál a produktivita práce - Peníze nejsou vše, ale jsou tím nejlepším měřítkem. - Řízení a měření intelektuálního kapitálu. 3. Tvůrčí potenciál organizace - Vymezení a definování základních pojmů. - Charakteristika tvůrčího člověka 4. Manažer a personální činnosti - Manažer v roli tvůrce a realizátora personální politiky - Role liniového manažera v řízení lidských zdrojů 5. Personální politika - Vymezení a personální procedury (str.909,735) - Soulad mezi hlásanou a reálnou personální politikou - Charakteristika politik 6. Negativní procesy v organizaci - Vymezení procesů, jež signalizují nedostatky v organizaci. - Prevence a opatření v personální politice. 7. Jedinec v práci ? identifikace se zaměstnaneckou roli - Projevy individuálních rozdílů lidí, na které personalistika reaguje - Pracovní jednání - Zaměstnanecká role 8. Povaha práce, zaměstnaneckého (pracovního vztahu a psychologické smlouvy - Vymezení a charakteristika psychologické smlouvy - Řízení zaměstnaneckého vztahu 9. ŘLZ a TQM - Vývoj řízení lidí - Kvalita pracovního života - TQM- orientace na kvalitu a zákazníka 10. Role personálních specialistů - Vymezení důležitých čtyř personálních rolí pro budování konkurenceschopné organizace 11.Formování pracovní síly - Strategie a plánování - Charakteristika plánů (zaměstnanosti, flexibility) - Mobilita zaměstnanců 12. Mezinárodní řízení lidských zdrojů - Charakteristika evropského a amerického modelu - Trendy - Specifika vybraných zemí EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (0) 16
                Projekt Projekt 0  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 0  0
        Zkouška Zkouška 70 (0) 36
                Písemná zkouška Písemná zkouška 0  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku