115-0341/03 – Sociální potenciál organizace (SPO)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
celoživotní Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vysvětlit, co je to sociální (lidský) potenciál organizace, tvůrčí potenciál a charakterizovat tvůrčí osobnost. 2.Charakterizovat strategii plánování lidských zdrojů a demonstrovat proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 3.Objasnit proces plánování lidských zdrojů a vyjmenovat metody předpovídání potřeby počtu zaměstnanců. 4.Popsat cyklus řízení pracovního výkonu a aplikovat možné způsoby odměňování v rámci řízení pracovního výkonu. 5.Vysvětlit, co znamená personální optimalizace organizace a popsat její průběh a kritéria. 6.Definovat činnosti, jimiž se manažeři podílejí na rozvoji sociálního potenciálu a říci, jaké jsou předpoklady manažera pro řízení sociálního potenciálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je objasnění významu sociálního či lidského potenciálu a jeho důležitosti pro konkurenceschopnost organizace. Studenti budou schopni se orientovat v tom, které personální činnosti musí manažeři zvládnout na profesionální úrovni. Získají základní informace a znalosti o nové úloze manažerů, na nichž závisí aktivizace lidského potenciálu v organizaci.

Povinná literatura:

Armstrong, Michael: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002, 856s.ISBN 80-247-0469-2 Bláha,J., Kaňáková,Z., Mateiciuc, A. Personální rádce pro manažery malých a středních firem. Praha: Management Press 2004, 240s.ISBN 80-251-0374-9. Fišera,I. Tvůrčí potenciál podniku, Praha: nakladatelství Svoboda 1990, 180s. ISBN 80-205-0144-4 Hroník, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8. Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2.

Doporučená literatura:

Kaňáková,Z., Bláha,J., Babicová,J. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Ostrava: J.A.Komenského, 2000, 205s. ISBN 80-7048-020-3. Foot,M., Hook,C. Personalistika. Přel.J.Bláha, Z.Kaňáková, A Mateiciuc. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-7226-515-6.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociální potenciál organizace sociální, lidský potenciál personální politika psychologická smlouva diskriminace, sexuální harašení, mobbing zákony a předpisy 2. Zabezpečování lidských zdrojů plánování, získávání a výběr zaměstnanců adaptace zaměstnanců zapojení a participace zaměstnanců uvolňování zaměstnanců problémy s absentérstvím a fluktuací 3. Personální optimalizace organizace úrovně a kritéria personální optimalizace postupy personální optimalizace 4. Řízení pracovního výkonu ŘPV versus hodnocení zaměstnanců cyklus řízení pracovního výkonu role liniových vedoucích a personalistů 5. Tvůrčí potenciál organizace 6. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců metody vzdělávání a rozvoje proces učení učící se organizace kariéra zaměstnanců role liniových vedoucích a personalistů 7. Leadership cíl vedení lidí manažer versus lídr styly vedení moc a vliv v organizaci. 8. Odměňování zaměstnanců systém odměňování odměňování a ŘPV role liniových vedoucích a personalistů 9. Týmy a týmová spolupráce definice týmu základní pravidla týmové práce týmové role charakteristika efektivních týmů teambuilding 10. Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců motivace versus stimulace teorie motivace vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem motivační program organizace konflikty v organizaci 11. Kultura organizace definování organizační kultury prvky organizační kultury silná organizační kultura změna organizační kultury 12. Řízení přes hranice kultur modely organizační kultury v mezinárodních společnostech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R014) Informační a znalostní management P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R014) Informační a znalostní management (00) Informační a znalostní management P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R014) Informační a znalostní management (00) Informační a znalostní management P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku