115-0342/01 – Management malé a střední firmy (MMSF)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učební výstupy jsou směřovány do tří úrovní: Znalosti: Uspořádání uceleného přehledu o požadavcích na manažera malého a středního podniku. Pochopení: Identifikace kladů a záporů samostatného podnikání. Uplatnění: Aplikace: • založení živnost FO • založení s. r. o. • svolání VH s. r. o. • plnění administrativních povinností zaměstnavatele • sestavení zakladatelského rozpočtu, podnikatelského plánu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Kombinací a doplněním znalostí z oblasti ekonomiky, práva, financí, daní apod. vytváří ucelený přehled o činnosti manažera malé a střední firmy. Všímá si specifik malého podnikání a s tímto spojených odlišných nároků na znalosti a dovednosti manažerů malých a středních firem. Po absolvování předmětu je student schopen orientovat se v požadavcích kladených na manažera malé a střední firmy v oblastech: zahájení podnikatelské činnosti, průběhu podnikání a s tím související problematiky zajišťování zdrojů, bude umět zvážit nejvhodnější způsob ukončení podnikatelské aktivity. Uvedené oblasti jsou řešeny z pozice živnostníka a z pozice společníka a jednatele s.r.o.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. KORÁB, V., A. HANZELKOVÁ a M. MIHALISKO. Rodinné podnikání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1843-6. SRPOVÁ, J., V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPAL a T. ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-926-9. SYNEK Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5., akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6. Právní předpisy Odkazy na aktuální prameny

Doporučená literatura:

BLÁHA, J., A. MATEICIUC a Z. KAŇÁKOVÁ. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9. DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. Praha: C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-809-6. KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Překlad Tomáš Juppa. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. MIKUŠOVÁ, Marie. Podnikání v praxi. Praktický průvodce pro podnikatele. Ostrava: Arnet On Line, 2004. ISBN 80-239-3195-4. NENADÁL, Jiří. Management partnerství s dodavateli. Nové perspektivy firemního nakupování. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6. TYRLIK, Otto. Provozní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1623-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika drobného podnikání. - Specifické příčiny neúspěchu malých a středních podniků. - Organizačně právní aspekt podnikání. 2. Tvorba podnikatelské filozofie. - Podnikatelský záměr. - Rizika podnikání. 3. Založení vlastní firmy. - FO, PO. - Společník a jednatel s.r.o. - Povinnosti a odpovědnost podnikatele - společníka, jednatele. 4. Podnikatel jako zaměstnavatel. - Hlavní a vedlejší pracovní poměr. - Manželé a podnikání. - Rodinné podnikání. - Zaměstnávání cizinců. 5. Provozní aspekty podnikání. - Nebytové prostory. - Založení podniku. - Převzetí stávajícího podniku. - Franchising. 6. Organizace a plánování. - Miniplán a jeho tvorba. - Organizační struktury malých a středních podniků. 7. Financování firmy. - Vlastní a cizí zdroje financování. - Řešení platební neschopnosti. 8. Marketing malých a středních firem. - Úloha marketingu v malých a středních firmách. - Chování firmy vůči konkurenci. 9. Psychologie řídících činností v podmínkách malé firmy. 10. Podnikatel a pojištění. - OSSZ. - Zdravotní pojišťovny. 11. Podnikatel a daně. - Daňové povinnosti podnikatele. - Kontroly ze strany státních orgánů (ŽÚ, FÚ, OSSZ, ČOI, ÚP apod.). 12. Technické aspekty podnikání. - Ochrana spotřebitele. Životní prostředí a chování firmy vůči němu. - Podnikatelské riziko. - Rizikový a rozvojový kapitál v životě malých a středních firem. - Volba zahraničního partnera. 13. Přerušení, ukončení podnikatelské činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 39  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku