115-0342/01 – Management of Small and Medium - Size Enterprise (MMSF)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Learning outcomes: Knowledge: To arrange connected survey about requierements on the manager of small and medium - size enterprise. Comprehension: To identify pro-and-con of the independent business. Application: To apply: • floating a trade • floating limited company • calling a general meeting • performance of employer‘ administrative duties • budgeting, entrepreneurial planning

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

Characteristics and background of entrepreneurs. Starting a new venture and developing the business. Developing and using a business plan. Financing a new venture. Sources of capital. Managing the new venture. Managing during early operations. Managing a more established company. Ending the venture. Special issues for the entrepreneur. Franchising. Intrapreneurship.

Compulsory literature:

ZIMMERER, T.W., N. SCARBOROUGH. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Pearson/Prentice Hall, 2005. ISBN 978-01-312-2515-2.

Recommended literature:

DWIGHT R. L. Why Businessmen Are More Honest than Preachers, Politicians, and Professors. The Independent Review 14 (3), 2009: 435-444 MONTANYE, J. A. Entrepreneurship. The Independent Review 10 (4), 2006: 547-569.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika drobného podnikání. - Specifické příčiny neúspěchu malých a středních podniků. - Organizačně právní aspekt podnikání. 2. Tvorba podnikatelské filozofie. - Podnikatelský záměr. - Rizika podnikání. 3. Založení vlastní firmy. - FO, PO. - Společník a jednatel s.r.o. - Povinnosti a odpovědnost podnikatele - společníka, jednatele. 4. Podnikatel jako zaměstnavatel. - Hlavní a vedlejší pracovní poměr. - Manželé a podnikání. - Rodinné podnikání. - Zaměstnávání cizinců. 5. Provozní aspekty podnikání. - Nebytové prostory. - Založení podniku. - Převzetí stávajícího podniku. - Franchising. 6. Organizace a plánování. - Miniplán a jeho tvorba. - Organizační struktury malých a středních podniků. 7. Financování firmy. - Vlastní a cizí zdroje financování. - Řešení platební neschopnosti. 8. Marketing malých a středních firem. - Úloha marketingu v malých a středních firmách. - Chování firmy vůči konkurenci. 9. Psychologie řídících činností v podmínkách malé firmy. 10. Podnikatel a pojištění. - OSSZ. - Zdravotní pojišťovny. 11. Podnikatel a daně. - Daňové povinnosti podnikatele. - Kontroly ze strany státních orgánů (ŽÚ, FÚ, OSSZ, ČOI, ÚP apod.). 12. Technické aspekty podnikání. - Ochrana spotřebitele. Životní prostředí a chování firmy vůči němu. - Podnikatelské riziko. - Rizikový a rozvojový kapitál v životě malých a středních firem. - Volba zahraničního partnera. 13. Přerušení, ukončení podnikatelské činnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 39  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner