115-0342/02 – Management of Small and Medium - Size Enterprise (MMSF)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Learning outcomes: Knowledge: To arrange connected survey about requierements on the manager of small and medium - size enterprise. Comprehension: To identify pro-and-con of the independent business. Application: To apply: • floating a trade • floating limited company • calling a general meeting • performance of employer‘ administrative duties • budgeting, entrepreneurial planning

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

Characteristics and background of entrepreneurs. Starting a new venture and developing the business. Developing and using a business plan. Financing a new venture. Sources of capital. Managing the new venture. Managing during early operations. Managing a more established company. Ending the venture. Special issues for the entrepreneur. Franchising. Intrapreneurship.

Compulsory literature:

ZIMMERER, T.W., N. SCARBOROUGH. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Pearson/Prentice Hall, 2005. ISBN 978-01-312-2515-2.

Recommended literature:

DWIGHT R. L. Why Businessmen Are More Honest than Preachers, Politicians, and Professors. The Independent Review 14 (3), 2009: 435-444 MONTANYE, J. A. Entrepreneurship. The Independent Review 10 (4), 2006: 547-569.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika drobného podnikání 2. Před založením vlastní firmy 3. Založení vlastní firmy: Živnostník (práva, povinnosti, provozní aspekty, ohlašování, platby) 4. Založení vlastní firmy: Společnost s ručením omezeným (společník, jednatel, práva, povinnosti, odpovědnost, odměňování) 5. Valná hromada s.r.o. 6. Zaměstnavatel 7. Bezpečnost práce na pracovišti, postavení zaměstnavatele a zaměstnance 8. Vztah podnikatel (FO, PO) ? okolní instituce (ŽÚ, FÚ, OSSZ, ZP, ÚP, banka) 9. Financování, rozvojový a rizikový kapitál, podpora podnikání 10. Administrativní chod společnosti 11. Srovnání různých forem podnikání 12. Přerušení, ukončení podnikatelské činnosti ? živnostník OSVČ 13. Odchod společníka ze s.r.o. 14. Vybrané problémy (zaměstnávání cizinců, specifických skupin apod.)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner