115-0342/05 – Management malé a střední firmy (MMSF)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učební výstupy jsou směřovány do tří úrovní: Znalosti: Uspořádání uceleného přehledu o požadavcích na manažera malého a středního podniku. Pochopení: Identifikace kladů a záporů samostatného podnikání. Uplatnění: Aplikace: • založení živnost FO • založení s. r. o. • svolání VH s. r. o. • plnění administrativních povinností zaměstnavatele • sestavení zakladatelského rozpočtu, podnikatelského plánu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Kombinací a doplněním znalostí z oblasti ekonomiky, práva, financí, daní apod. vytváří ucelený přehled o činnosti manažera malé a střední firmy. Všímá si specifik malého podnikání a s tímto spojených odlišných nároků na znalosti a dovednosti manažerů malých a středních firem. Po absolvování předmětu je student schopen orientovat se v požadavcích kladených na manažera malé a střední firmy v oblastech: zahájení podnikatelské činnosti, průběhu podnikání a s tím související problematiky zajišťování zdrojů, bude umět zvážit nejvhodnější způsob ukončení podnikatelské aktivity. Uvedené oblasti jsou řešeny z pozice živnostníka a z pozice společníka a jednatele s.r.o.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. KORÁB, V., A. HANZELKOVÁ a M. MIHALISKO. Rodinné podnikání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1843-6. SRPOVÁ, J., V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPAL a T. ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-926-9. SYNEK Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5., akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6. Právní předpisy Odkazy na aktuální prameny

Doporučená literatura:

BLÁHA, J., A. MATEICIUC a Z. KAŇÁKOVÁ. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9. DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. Praha: C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-809-6. KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Překlad Tomáš Juppa. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. MIKUŠOVÁ, Marie. Podnikání v praxi. Praktický průvodce pro podnikatele. Ostrava: Arnet On Line, 2004. ISBN 80-239-3195-4. NENADÁL, Jiří. Management partnerství s dodavateli. Nové perspektivy firemního nakupování. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6. TYRLIK, Otto. Provozní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1623-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na začátku cvičení kontrolní otázky

E-learning

Další požadavky na studenta

projekt, obhajoba projektu, prezentace v ppt

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Malé a střední podniky 2. OSVČ, živnostník 3. Společnost s ručením omezeným, jednatel, společník 4. Zaměstnavatel 5. Podpora podnikání v ČR 6. Podnikatel a úřad práce 7. Podnikatelský plán 8. Formy podnikání a jejich srovnání (v.o.s., s.r.o., sdružení) 9. Administrativní chod podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku