115-0343/02 – Nákladové řízení a cenová strategie (NŘCS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR404 Ing. Terezie Krestová
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Obeznámit studenty se základními pojmy nákladové teorie, s klasifikací nákladů dle různých hledisek a na to navazujícími metodami nákladové analýzy. 2.Pochopit možnosti využití různých metod a technik nákladové analýzy k optimálnímu rozhodování o efektivní struktuře nákladových vstupů. 3.Identifikovat rozhodující řídicí parametry a vlivy v oblasti nákladů a charakterizovat jejich vliv na proces nákladového řízení. 4.Porovnávat a hodnotit cenové strategie v návaznosti na konkrétní podmínky podniku a předvídat jejich kladné i záporné dopady.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o nákladech podniku, jejich klasifikaci, průběhu a tvorbě nákladových funkcí a možnostech uplatnění nákladové analýzy v praktických podmínkách. Dále budou studenti seznámeni s úlohou kalkulací v podniku, budou vysvětleny jednotlivé používané techniky a metody jak tradičních, tak nových kalkulačních přístupů. Na to navazuje základní přehled metod tvorby cen, analýza optimálního výstupu vzhledem k podmínkám podniku a vytváření cenových strategií včetně jejich praktické aplikace jak pro výrobu, tak pro specifickou oblast služeb.

Povinná literatura:

BARTUSKOVÁ, Terezie. Nákladové řízení a cenová strategie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2540-3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2974-9.20.

Doporučená literatura:

FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03926-7. SYNEK, Miroslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Charakteristika procesů podnikání a řízení -Pojetí a členění nákladů v podnikatelském subjektu -Produkční funkce -Nákladové funkce -Metody stanovení nákladových funkcí -Nákladové kalkulace -Konkurenční nákladové strategie podnikatelského subjektu -Praktické postupy a metody při řízení nákladů v podnikatelském subjektu -Základní principy teorie poptávky a cenové tvorby -Praktická orientace cenové tvorby v podnikatelském subjektu -Strategie firmy v oblasti tvorby cen -Praktické aspekty cenového rozhodování v podnikatelském subjektu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok