115-0343/02 – Nákladové řízení a cenová strategie (NŘCS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR404 Ing. Terezie Krestová
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Obeznámit studenty se základními pojmy nákladové teorie, s klasifikací nákladů dle různých hledisek a na to navazujícími metodami nákladové analýzy. 2.Pochopit možnosti využití různých metod a technik nákladové analýzy k optimálnímu rozhodování o efektivní struktuře nákladových vstupů. 3.Identifikovat rozhodující řídicí parametry a vlivy v oblasti nákladů a charakterizovat jejich vliv na proces nákladového řízení. 4.Porovnávat a hodnotit cenové strategie v návaznosti na konkrétní podmínky podniku a předvídat jejich kladné i záporné dopady.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o nákladech podniku, jejich klasifikaci, průběhu a tvorbě nákladových funkcí a možnostech uplatnění nákladové analýzy v praktických podmínkách. Dále budou studenti seznámeni s úlohou kalkulací v podniku, budou vysvětleny jednotlivé používané techniky a metody jak tradičních, tak nových kalkulačních přístupů. Na to navazuje základní přehled metod tvorby cen, analýza optimálního výstupu vzhledem k podmínkám podniku a vytváření cenových strategií včetně jejich praktické aplikace jak pro výrobu, tak pro specifickou oblast služeb.

Povinná literatura:

BARTUSKOVÁ, Terezie. Nákladové řízení a cenová strategie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2540-3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2974-9.20.

Doporučená literatura:

FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03926-7. SYNEK, Miroslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Charakteristika procesů podnikání a řízení -Pojetí a členění nákladů v podnikatelském subjektu -Produkční funkce -Nákladové funkce -Metody stanovení nákladových funkcí -Nákladové kalkulace -Konkurenční nákladové strategie podnikatelského subjektu -Praktické postupy a metody při řízení nákladů v podnikatelském subjektu -Základní principy teorie poptávky a cenové tvorby -Praktická orientace cenové tvorby v podnikatelském subjektu -Strategie firmy v oblasti tvorby cen -Praktické aspekty cenového rozhodování v podnikatelském subjektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok