115-0345/01 – Trendy moderního managementu (TRMM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuMgr. Jan Kovács, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Analyzovat a vyhodnotit současné a budoucí trendy ve vývoji jednotlivých faktorů (S) manažerské práce a řízení firem. 2.Prodiskutovat trendy a zkušenosti firem - uvést vybrané příklady firem, které určují trendy světového vývoje managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s trendy moderního managementu postaveného na koncepci „7S“ americké firmy McKinsey. Jedná se světově uznávaný ucelený přístup založený na stanovení vzájemné podmíněnosti a integritě významných faktorů úspěchu v podnikání. Studenti se zaměří na studium trendů v těchto kritických faktorech: strategie (Strategy), struktura (Structure), systémy řízení (Systems), spolupracovníci (Staffs), sdílené hodnoty (Shared values), styl manažerské práce (Style), schopnosti (Skills) a symboly (Symbols), o které byla tato koncepce rozšířena. Jádrem integrity těchto faktorů je firemní kultura.

Povinná literatura:

DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-6996-7. HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.

Doporučená literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA, Martin ČERNEK, et al. Základy managementu. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4102-1. HORVÁTHOVÁ, Petra, Marie MIKUŠOVÁ, Jiří BLÁHA, Iva KIROVOVÁ, Lucjan KLIMSZA, Lucja MATUSIKOVÁ, Marcela PAPALOVÁ a Kateřina STANOVSKÁ. Trendy v managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4337-7. MUŽÁKOVÁ, Karina. Diversity Management: jeden z klíčových faktorů určující úspěšnost manažerských činností v současném globálním a turbulentně se měnícím prostředí. Ostrava: Key, 2014. ISBN 978-80-7418-229-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky Meta-komunikace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Repetitorium posledních 20 let dvacátého století - polovina 80. let: hledání dokonalosti – doba, osobnosti a jejich názory - polovina 80. let: „chaos“ jako podnikatelská výzva – doba, osobnosti a jejich názory - 90. léta: reengineering, rozvoj IS a systémů řízení 2. Současné a budoucí trendy vývoje - současné trendy ve vývoji jednotlivých faktorů (S) manažerské práce a řízení firem - budoucí trendy: odhady vývoje, názory osobností managementu 3. Trendy – zkušenosti firem - vybrané příklady firem, které určují trendy světového vývoje managementu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná část Písemka 50  26
        Projekt a jeho obhajoba Projekt 50  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku