115-0345/02 – Trendy moderního managementu (TRMM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KLI0213 PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Analyzovat a vyhodnotit současné a budoucí trendy ve vývoji jednotlivých faktorů (S) manažerské práce a řízení firem. 2.Prodiskutovat trendy a zkušenosti firem - uvést vybrané příklady firem, které určují trendy světového vývoje managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s trendy moderního managementu postaveného na koncepci „7S“ americké firmy McKinsey. Jedná se světově uznávaný ucelený přístup založený na stanovení vzájemné podmíněnosti a integritě významných faktorů úspěchu v podnikání. Studenti se zaměří na studium trendů v těchto kritických faktorech: strategie (Strategy), struktura (Structure), systémy řízení (Systems), spolupracovníci (Staffs), sdílené hodnoty (Shared values), styl manažerské práce (Style), schopnosti (Skills) a symboly (Symbols), o které byla tato koncepce rozšířena. Jádrem integrity těchto faktorů je firemní kultura.

Povinná literatura:

HAMEL, Gary. The Future of Management. 6th ed. Boston: Harvard Business School Press, 2007. ISBN 978-1-4221-0250-3. LANG, Helmut. Management trendy a teorie. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-683-1. ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management: manažer pro 21. století. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.

Doporučená literatura:

KLOUDOVÁ, Jitka. Kreativní ekonomika. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3608-2. VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3. Časopis Moderní řízení. Praha: Economia, 2010 - 2012. ISSN 0026-8720. Časopis Ekonom. Praha:Economia, 2010 - 2012. ISSN 1210-0714. Časopis Úspěch – produktivita a inovace v souvislostech. Slaný: API, 2008 - 2012. ISSN 1803-5183.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtová písemka písemná zkouška

E-learning

credit test written exam

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přístup McKinsey 7S 2.Trendy v organizační kultuře 3.Trendy ve strategickém řízení 4.Trendy v organizační struktuře 5.Trendy v systémech řízení 6.Trendy v leadershipu 7.Trendy v personálmém managementu I 8.Trendy v personálním managementu II 9.Trendy v personálním managementu III 10.Trendy v personálním managementu IV 11.Trendy v podnikání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Zápočtová písemka Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku