115-0346/01 – Management turistické destinace (MTD)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje možnost seznámit studenty s poznatky a principy řízení cestovního ruchu v územním celku označovaném jako turistická destinace. Studenti rovněž získají základní informace o vztazích cestovního ruchu a socioekonomické struktury dané konkrétní oblasti a přínosy pro cestovní ruch regionu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základem předmětu je pochopení, že turistická destinace představuje nejen produkt cestovního ruchu, ale především organizační jednotku cestovního ruchu. Proto je zapotřebí překonat soustředění pouze na problematiku marketingu v turistické destinaci a uvědomit si úlohu vlastního řízení turistické destinace. Současně je zde možnost nejen využívat běžné manažerské přístupy, ale také soustředit se na spolupráci s orgány a organizacemi veřejné správy.

Povinná literatura:

BORUTA, Tomáš. Management a marketing destinace cestovního ruchu [CD]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-348-1. LEDNICKÝ, Václav a JACEK Pyka. Management turistické destinace. Karviná: Slezská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7248-637-3. LEDNICKÝ, Václav, Jiří VANĚK a Jacek PYKA. Možnosti využití klastrů v cestovním ruchu. Karviná: OPF SU, 2008. ISBN 978-80-724-508-6. NEJDL, Karel. Management destinace cestovního ruchu. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-673-8. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovní ruch, technika služieb, delagáta sprievodca. Bratislava: EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2982-2. PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací: strategický a taktický marketing destinace turismu, systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a inormační systém destinace. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2.

Doporučená literatura:

HESKOVÁ, Marie et al. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3. HOLEŠINSKÁ, Adéla. Destinační management aneb jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007. ISBN 978-80-210-4500-2. KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-56-4. NEJDL, Karel. Management destinace cestovního ruchu. Praha: VŠH, 2010. ISBN 978-80-87411-08-7. VAJČNEROVÁ, Ida. Destinační management. Brno: Mendlova universita, 2009. ISBN 978-80-7375-333-7. VAŠKO, Martin. Cestovní ruch a regionální rozvoj. Praha: Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0445-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžný písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z oblasti managementu a marketingu, všeobecný kulturní a historický přehled, schopnost vyhledávání informačních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky - seznámení s významem cestovního ruchu, základními pojmy, literaturou. 2. Definování turistické destinace, její charakteristické vlastnosti a její význam i důležitost. 3. Analýza vlivu cestovního ruchu na územní celek v podobě ekonomické, sociální, kulturní, rozvojoví, devastující. 4. Podstata vzájemných vztahů provozovatelů cestovního ruchu v turistické destinaci, vazba a spolupráce s orgány a organizacemi veřejného sektoru státní správy i samosprávy), charakteristika podnikatelských subjektů v destinaci - s převahou malých a středních podniků 5. Zásady založení i řízení turistické destinace, tvorba turistické destinace přeshraničního typu 6. Základní manažerské funkce a jejich postavení při řízení turistické destinace 7. Specifické manažerské funkce využitelné v řízení turistické destinace - metoda PPP, postupy partnerství, tvorba klastrů. 8. Strategie turistické destinace 9. Marketing turistické destinace 10. Základní charakteristika krajiny a jejích typů i využití v turismu - městská krajina, venkov, devastované oblasti, chráněné krajinné oblasti a národní parky. 11. Metody územního plánování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (00) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku