115-0351/01 – Etika v podnikání a ve veřejné správě (PODETVS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam a pojmy podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 2. Identifikovat zdroje etického uvažování 3. Posoudit nástroje podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 4. Diskutovat zkušenosti s aplikací etických nástrojů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Poukázat na význam etických principů a zásad pro podnikání a veřejnou správu. Poskytnout poznatky o vývoji etického myšlení, faktorech, které ovlivňují etické jednání na úrovni jednotlivce a organizace a zejména o nástrojích etiky pro podnikatelskou sféru a veřejnou správu.

Povinná literatura:

ČMELÍKOVÁ, Zuzana. Etika ako nástroj morálného rozvoja organizácie. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3358-3. DYTRT, Zdenek et al. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1589-9. DYTRT, Zdenek et al. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3344-6. KRYMLÁKOVÁ, Hana et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7. KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Plzeň: OPS, 2010. ISBN 978-80-87269-12-1. PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK et al. Společenská odpovědnost organizace: Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.

Doporučená literatura:

HRONÍK, František. Manažerská integrita. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-94133-0-0. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0. MAZÁK, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2010. ISBN 978-80-7265-075-0. PETŘÍKOVÁ, Růžena et al. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8. REMIŠOVÁ, Anna. (Ed.) Dejiny etického myslela v Európe a USA. Bratislava: KALLIGRAM, 2008. ISBN 978-80-8101-103-0. ROLNÝ, Ivo. Etika v podnikové strategii. 3. vydání. Praha: Key, 2007. ISBN 978-80-87071-45-8. SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2009. ISBN 978-80-903944-3-8. SLÁMEČKA, Vladimír. Manažerská etika. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05005-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení pojmů (etika, podnikatelská etika, specifika podnikatelské etiky a etiky ve veřejné správě). * Vztah etiky k ekonomii a právu. * Východiska etického uvažování. 2. Základní etické kategorie a pojmy - hodnoty, hodnotová orientace, dobro a zlo, morální normy. * Etické hodnoty manažerů a pracovníků veřejné správy a vliv hodnot na jednání. 3. Faktory, které ovlivňují etické jednání. Individuální , sociální a organizační faktory. Kultura organizace-prvky organizační kultury, možnosti jejich poznání a změna organizační kultury. * Whistle - blowing - upozornění na neetické problémy v organizaci. * Etické rozhodování - základní modely. 4. Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost členů organizace. * Faktory, které uvedené druhy odpovědnosti ovlivňují. Řízení společností. * Korupce a snižování korupčních jevů. 5. Mezinárodní podnikatelská etika. 6. Nástroje rozvoje etického jednání v organizaci. * Etické kodexy (v podnikání a veřejné správě). * Etický výcvik. * Komunikace v organizaci a se zákazníky a s občany. * Úloha ombudsmana. * Úloha hodnot představených ve vizi organizace. 7. Dovednosti, které jsou důležité pro etické jednání. 8. Možnosti a meze zvyšování etického jednání v podnikání a ve veřejné správě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku