115-0351/03 – Etika v podnikání a ve veřejné správě (PODETVS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam a pojmy podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 2. Identifikovat zdroje etického uvažování 3. Posoudit nástroje podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 4. Diskutovat zkušenosti s aplikací etických nástrojů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Poukázat na význam etických principů a zásad pro podnikání a veřejnou správu. Poskytnout poznatky o vývoji etického myšlení, faktorech, které ovlivňují etické jednání na úrovni jednotlivce a organizace a zejména o nástrojích etiky pro podnikatelskou sféru a veřejnou správu.

Povinná literatura:

ČMELÍKOVÁ, Zuzana. Etika ako nástroj morálného rozvoja organizácie. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3358-3. DYTRT, Zdenek et al. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1589-9. DYTRT, Zdenek et al. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3344-6. KRYMLÁKOVÁ, Hana et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7. KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Plzeň: OPS, 2010. ISBN 978-80-87269-12-1. PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK et al. Společenská odpovědnost organizace: Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.

Doporučená literatura:

HRONÍK, František. Manažerská integrita. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-94133-0-0. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0. MAZÁK, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2010. ISBN 978-80-7265-075-0. PETŘÍKOVÁ, Růžena et al. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8. REMIŠOVÁ, Anna. (Ed.) Dejiny etického myslela v Európe a USA. Bratislava: KALLIGRAM, 2008. ISBN 978-80-8101-103-0. ROLNÝ, Ivo. Etika v podnikové strategii. 3. vydání. Praha: Key, 2007. ISBN 978-80-87071-45-8. SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2009. ISBN 978-80-903944-3-8. SLÁMEČKA, Vladimír. Manažerská etika. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05005-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení pojmů (etika, podnikatelská etika, specifika podnikatelské etiky a etiky ve veřejné správě). * Vztah etiky k ekonomii a právu. * Východiska etického uvažování. 2. Základní etické kategorie a pojmy - hodnoty, hodnotová orientace, dobro a zlo, morální normy. * Etické hodnoty manažerů a pracovníků veřejné správy a vliv hodnot na jednání. 3. Faktory, které ovlivňují etické jednání. Individuální , sociální a organizační faktory. Kultura organizace-prvky organizační kultury, možnosti jejich poznání a změna organizační kultury. * Whistle - blowing - upozornění na neetické problémy v organizaci. * Etické rozhodování - základní modely. 4. Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost členů organizace. * Faktory, které uvedené druhy odpovědnosti ovlivňují. Řízení společností. * Korupce a snižování korupčních jevů. 5. Mezinárodní podnikatelská etika. 6. Nástroje rozvoje etického jednání v organizaci. * Etické kodexy (v podnikání a veřejné správě). * Etický výcvik. * Komunikace v organizaci a se zákazníky a s občany. * Úloha ombudsmana. * Úloha hodnot představených ve vizi organizace. 7. Dovednosti, které jsou důležité pro etické jednání. 8. Možnosti a meze zvyšování etického jednání v podnikání a ve veřejné správě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku