115-0352/02 – Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) (EŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit rozdíl mezi tradičním personálním řízením a řízením lidských zdrojů. 2. Formulovat specifika evropského řízení lidských zdrojů. 3. Ujasnit si účel a význam řízení lidských zdrojů organizací pro dosahování organizační výkonnosti, efektivnosti, přizpůsobivosti, rozvoje a konkurenční úspěšnosti organizace. 4. Rozlišit a ujasnit si role liniových manažerů a manažerů lidských zdrojů. 5. Zorientovat se v postupech při plnění organizačních funkcí, zvládání úkolů a řešení problémů spjatých s lidskými zdroji. 6. Pochopit kulturu partnera firem operujících v multikulturálním globálním prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět přináší základní poznatky o manažerských přístupech k řízení lidských zdrojů organizací. Objasňuje personální strategii a plánování organizace, tvorbu její personální politiky a efektivní způsoby získávání, odměňování, zaměstnaneckých vztahů, rozvoje a využívání lidských zdrojů organizace. Těžištěm modulu jsou poznatky o nakládání s lidskými zdroji, o podmínkách jejich efektivního uplatňování a o rozvoji lidského potenciálu organizace.

Povinná literatura:

1. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 2. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. 3. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3. 4. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8. 5. PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2042-5. 6. STÝBLO, J., J. URBAN, a M. VYSOKAJOVÁ. Personalistika 2009-2010. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1.

Doporučená literatura:

1. ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2890-2. 2. HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: ASPI, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. 3. WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2361-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nový trend v řízení lidských zdrojů pojetí ŘLZ a historický vývoj, měkké a tvrdé modely ŘLZ rozdíl mezi personálním managementem a ŘLZ organizační struktura personálního útvaru a jeho úloha role specialistů na řízení lidských zdrojů a jejich kompetence role liniových vedoucích ( všeobecně) 2. Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů strategie a její provázanost politika ŘLZ ( druhy, význam) proces plánování lidských zdrojů role liniových vedoucích a personalistů 3. Získávání a výběr zaměstnanců analýza práce a popisy pracovních míst zdroje získávání zaměstnanců metody výběru zaměstnanců role liniových vedoucích a personalistů 4. Přijímání, adaptace a rozmisťování zaměstnanců přijímací proces, jeho postup, formální náležitosti adaptace zaměstnanců, druhy adaptace, metody role liniových vedoucích a personalistů rozmisťování zaměstnanců role liniových vedoucích a personalistů 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců strategie vzdělávání a rozvoje cyklus vzdělávání učící se organizace role liniových vedoucích a personalistů 6. Talent management východiska, podstata, definice talentu přínosy talent managementu proces talent managementu 7. Hodnocení zaměstnanců význam a cíle hodnocení formy hodnocení metody hodnocení hodnotící rozhovor role liniových vedoucích a personalistů 8. Odměňování zaměstnanců strategie a politika odměňování zákony a předpisy systém odměňování a jeho formy zásluhové odměňování hodnocení práce balanced scorecard zaměstnanecké výhody role liniových vedoucích a personalistů 9. Zaměstnanecké vztahy strategie a politika zaměstnaneckých vztahů rámec zaměstnaneckých vztahů kolektivní vyjednávání komunikace role liniových vedoucích a personalistů rovné příležitosti v zaměstnání projednávání stížností ochrana zdraví a bezpečnost při práci péče o pracovníky role liniových vedoucích a personalistů 10. ŘLZ v malých a středních organizacích charakteristika malých organizací personální činnosti v malých, středních versus velkých organizacích role liniových vedoucích a personalistů 11. Penzionování a propouštění formy ukončení pracovního poměru propouštění z důvodu nadbytečnosti, plán propouštění, jednání se zaměstnanci absentérství a fluktuace zaměstnanců outplacement role liniových vedoucích a personalistů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Prezentace vybraného tématu Jiný typ úlohy 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní