115-0352/03 – European Human Resource Management (HRM) (EŘLZ)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorIng. Andrea Čopíková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Zdeňka Kaňáková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To understand difference between traditional personnel management and HRM. 2. To formulate specifics of European HRM. 3. To clarify the organisations' HRM purpose and importance for organisation's performance, effectiveness, adaptability, development and competitive success of the organisation. 4. To differentiate and clarify roles of line managers and HR managers. 5. To orientate in procedures when fulfilling organisation's functions, task fulfilling and solving of problems connected with HR. 6. To understand culture of the partner of companies operating in multicultural global environment.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The subject brings basic information about managerial approaches to HRM in organisations. Clarifies personnel strategy and planning of the organisation, creation of its personnel policy and effective ways of acquiring, rewording, employment relations, developing and using of HR of the organization. The modul's focus is information on HR handling, conditions of its effective use and development of organisation's human potential.

Compulsory literature:

1. BREWSTER, Ch., P. SPARROW a G. VERNON. International Human Resource Management. London: Chantered Institute of Personnel and Development. 2007, 2nd. Edition. ISBN 978-1-84398-159-6. 2. MATHIS, L. Robert a John H. JACKSON. Human Resource Managemenent. 12. ed. USA: Cengage Learning, 2008. ISBN 13: 978-0-324-54275-2. 3. TORRINGTON, D., L. HALL a S. TAYLOR. Human Resource Management. Pearson Education Limited 2008, 7th. Edition. ISBN 978-0-273-71075-2.

Recommended literature:

1. ARMSTRONG, Michael a Helen MURLIS. Reward Management: A Handbook of Remuneration Strategy and Practice. London: Kogan Page, 2007. ISBN 978-0-7494-4986-5. 2. PULAKOS, D. Elaine. Performance Management. A New Approach for Driving Business Results. Velká Británie: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-7762-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Nový trend v řízení lidských zdrojů - Pojetí ŘLZ a historický vývoj, rozdíl mezi tradičním personálním řízením a ŘLZ. - Organizační struktura personálního útvaru a jeho funkce. - Charakteristika nositelů ŘLZ, role liniových vedoucích, odbory apod. - Osobnost personalisty. - Role liniových vedoucích. 2. Strategie, plánování a politika ŘLZ - Strategie ŘLZ a provázanost na strategii organizace. - Proces plánování lidských zdrojů. - Význam politiky ŘLZ a její dopad na zaměstnanecké vztahy. 3. Organizační kultura - Význam firemní kultury a její vymezení. - Hodnoty a prostředky organizační kultury. - Proč je důležitá silná firemní kultura. 4. Řízení přes hranice kultur - Typologie kultur. - Sedm dimenzí vztahů. - Změna firemní kultury ve vztahu k jedinci, skupině a organizaci. 5. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující ŘLZ - Vymezení vnějších faktorů. - Vymezení vnitřních faktorů. - Dopad vnějších a vnitřních faktorů. 6. Analýza práce a projektování práce - Metody a postupy analýzy práce. - Popis a specifikace pracovního místa. - Význam a metody projektování práce. - Využití analýzy a projektování práce v ŘLZ. 7. Přijímací proces v širším pojetí - Vyhledávání a získávání nových zaměstnanců z vnitřních a vnějších zdrojů. - Formy získávání nových zaměstnanců. - Výběr nových zaměstnanců. - Přijímací proces, jeho postup, přijímací rozhovor. 8. Ukončení pracovního poměru - Formy ukončení, otázka absentérství v organizaci. - Propuštění a řešení nadbytečných zaměstnanců, outplacement. 9. Rozvoj a vzdělávání - Strategický přístup k rozvoji lidských zdrojů. - Systém podnikového vzdělání (jeho fáze). - Návaznost systému na jiné personální činnosti. 10. Rozvoj kariéry - Pracovní motivace. - Charakteristika profesní dráhy, kariéry. - Kariérová kotva. 11. Odměňování - Strategie rozhodování o mzdové politice. - Očekávání zaměstnanců a zaměstnavatelů od mzdové politiky. - Formy odměňování, mzdotvorné faktory. - Hodnocení práce (charakteristika metod analytických a neanalytických). 12. Zaměstnanecké výhody - Význam zaměstnaneckých výhod a jejich cíle. - Druhy zaměstnaneckých výhod. - Tvorba systému volitelných zaměstnaneckých výhod, jeho výhody a nevýhody. 13. Hodnocení zaměstnanců - Význam a cíle hodnocení zaměstnanců. - Hodnocení jako sociální proces a jeho fáze. - Metody hodnocení. - Hodnotící (motivační) rozhovor. 14. Zaměstnanecké vztahy - Pojetí, význam, cíle, přístupy k zaměstnaneckým vztahům. - Charakteristika oblastí zaměstnaneckých vztahů. - Rovné příležitosti v zaměstnání, rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací. 15. ŘLZ v malých a středních organizacích - Charakteristika malých organizací. - Specifika malých organizací z hlediska ŘLZ. - Hlavní personální činnosti v malých organizacích.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 18
                Other task type Other task type 35  18
        Examination Examination 65 (65) 33
                Written examination Written examination 65  33
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner