115-0353/01 – Manažer projektu (MP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuIng. Hana Krymláková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Krymláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KRY04 Ing. Hana Krymláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam manažerských funkcí v projektovém řízení a porozumět jejich vlivu na efektivitu a úspěšnost projektu. 2. Pochopit přímou souvislost mezi osobností manažera, jeho schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi a řízením projektu. 3. Identifikovat vlastní manažerské schopnosti, silné a slabé stránky studentů. 4. Aplikovat získané poznatky v různých případových studiích a simulačních hrách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obsahuje teoretické a aplikační poznatky, včetně nácviku dovedností, které jsou podstatné pro úspěšné vedení projektových týmů a pracovních skupin. Nosnými tématy jsou osobnost manažera projektu, organizace práce týmu, komunikace v týmu, vedení a motivace členů týmu.

Povinná literatura:

Adair,J. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1993. 199 s. ISBN 80-85603-70-5 Armstrong,M. Jak být ještě lepším manažerem. Praha: Victoria Publishing, 1995. 317 s. ISBN 80-85805-66-1 Bělohlávek,F. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000. 92 s. ISBN 80-7226-308-0 Bláha, J., Kaňáková, Z., Mateiciuc, A. Personální rádce. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0374-9 Coleman,R., Barrie,G. 525 způsobů, jak se stát lepším manažerem. Praha: Management Press, 1993. 156 s. ISBN 80-83603-27-6 Dolanský,V., Měkota,V., Němec,V. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1996. 372 s. ISBN 80-7-169-287-5 Hagemannová,G. Motivace. Praha: Victoria Publishing, 1995. 208 s. ISBN 80- 86865-13-0 Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 1995. 141 s. ISBN 80-7169-223-9 Koch,R. Prvních 100 dnů úspěšného šéfa. Praha: Grada Publishing, 1995. 134 s. ISBN 80-7169-173-9 Leigh,A. Praktický rádce manažera. Praha: Svoboda, 1992. 184 s. ISBN 80-205- 0264-5 Plamínek,J. Synergický management. Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 80-7203-258-5 Rosenan, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. 344 s. ISBN 80- 7226-218-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Řízení projektu jako speciální oblast managementu - Poslání a činnosti manažera projektu v rámci projektového řízení. 2.Osobnost manažera - Osobní vlastnosti. - Manažerské role. - Manažerská moc. - Kariéra manažera. - Rozvoj manažerů. 3. Lidské zdroje - Získávání lidí. - Výběr. - Hodnocení. - Rozvoj. 4.Organizace práce na projektu - Stanovení cílů. - Přidělování úkolů. - Time management. - Delegování odpovědnosti a pravomocí. 5.Vedení lidí při práci na projektu - Řízení a vedení lidí. - Styly vedení. - Komparace managementu a leadershipu. 6.Základní koncepce stylů vedení - Přehled trendů od Taylora do současnosti. - Transakční a transformační koncepce. 7.Motivace a stimulace řešitelů projektu - Obsahové a procesní teorie motivace, jejich aplikace. - Motivace členů projektového týmu. - Souvislost se styly vedení. 8.Skupinová dynamika - Formování skupin. - Skupinový vliv, účinnost skupin. - Vliv skupiny na rozhodování. 9.Sestavování projekčních týmů a řízení týmové práce na projektu - Týmové role a jejich základní charakteristika. 10.Interpersonální komunikace - Druhy, bariéry, dovednosti. - Vyjednávání při práci na projektu. - Zásady účinné komunikace. 11.Řešení nestandardních a náročných situací vznikajících během práce na projektu - Konflikty – druhy, příčiny, důsledky, řešení. 12.Stres - Příčiny. - Zvládání. - Modely stresu. - Typy chování A a B. 13.Rozhodování a řešení problémů při řízení projektu - Kreativní techniky řešení problémů a jejich aplikace. 14.Faktory efektivnosti projektového řízení a hodnocení efektivnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku