115-0353/01 – Project Manager (MP)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorIng. Hana Krymláková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Krymláková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KRY04 Ing. Hana Krymláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Explain signification of managerial functions in project management and understand their impact on project’s efficiency and success. 2. Understand direct connection between manager’s personality, capabilities, knowledge and experiences and project management. 3. Identify student’s managerial capabilities, strengths and weaknesses. 4. Apply gained knowledge to various case studies and simulation games.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Subject contains of teoretical and application piece of knowledge, inclusive of skill drill, which are essential for succesfull project team and working group leading. The main topics are project manager, team work organization, team member leading and motivation, interpersonal communication, stress managing.

Compulsory literature:

Adair,J. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1993. 199 s. ISBN 80-85603-70-5 Armstrong,M. Jak být ještě lepším manažerem. Praha: Victoria Publishing, 1995. 317 s. ISBN 80-85805-66-1 Bělohlávek,F. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000. 92 s. ISBN 80-7226-308-0 Bláha, J., Kaňáková, Z., Mateiciuc, A. Personální rádce. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0374-9 Coleman,R., Barrie,G. 525 způsobů, jak se stát lepším manažerem. Praha: Management Press, 1993. 156 s. ISBN 80-83603-27-6 Dolanský,V., Měkota,V., Němec,V. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1996. 372 s. ISBN 80-7-169-287-5 Hagemannová,G. Motivace. Praha: Victoria Publishing, 1995. 208 s. ISBN 80- 86865-13-0 Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 1995. 141 s. ISBN 80-7169-223-9 Koch,R. Prvních 100 dnů úspěšného šéfa. Praha: Grada Publishing, 1995. 134 s. ISBN 80-7169-173-9 Leigh,A. Praktický rádce manažera. Praha: Svoboda, 1992. 184 s. ISBN 80-205- 0264-5 Plamínek,J. Synergický management. Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 80-7203-258-5 Rosenan, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. 344 s. ISBN 80- 7226-218-1

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Řízení projektu jako speciální oblast managementu - Poslání a činnosti manažera projektu v rámci projektového řízení. 2.Osobnost manažera - Osobní vlastnosti. - Manažerské role. - Manažerská moc. - Kariéra manažera. - Rozvoj manažerů. 3. Lidské zdroje - Získávání lidí. - Výběr. - Hodnocení. - Rozvoj. 4.Organizace práce na projektu - Stanovení cílů. - Přidělování úkolů. - Time management. - Delegování odpovědnosti a pravomocí. 5.Vedení lidí při práci na projektu - Řízení a vedení lidí. - Styly vedení. - Komparace managementu a leadershipu. 6.Základní koncepce stylů vedení - Přehled trendů od Taylora do současnosti. - Transakční a transformační koncepce. 7.Motivace a stimulace řešitelů projektu - Obsahové a procesní teorie motivace, jejich aplikace. - Motivace členů projektového týmu. - Souvislost se styly vedení. 8.Skupinová dynamika - Formování skupin. - Skupinový vliv, účinnost skupin. - Vliv skupiny na rozhodování. 9.Sestavování projekčních týmů a řízení týmové práce na projektu - Týmové role a jejich základní charakteristika. 10.Interpersonální komunikace - Druhy, bariéry, dovednosti. - Vyjednávání při práci na projektu. - Zásady účinné komunikace. 11.Řešení nestandardních a náročných situací vznikajících během práce na projektu - Konflikty – druhy, příčiny, důsledky, řešení. 12.Stres - Příčiny. - Zvládání. - Modely stresu. - Typy chování A a B. 13.Rozhodování a řešení problémů při řízení projektu - Kreativní techniky řešení problémů a jejich aplikace. 14.Faktory efektivnosti projektového řízení a hodnocení efektivnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner