115-0354/01 – Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuIng. Jana JarolímováGarant verze předmětuPhDr. Zdeňka Kaňáková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit rozdíl mezi tradičním personálním řízením a řízením lidských zdrojů. 2. Formulovat specifika evropského řízení lidských zdrojů. 3. Ujasnit si účel a význam řízení lidských zdrojů organizací pro dosahování organizační výkonnosti, efektivnosti, přizpůsobivosti, rozvoje a konkurenční úspěšnosti organizace. 4. Rozlišit a ujasnit si role liniových manažerů a manažerů lidských zdrojů. 5. Zorientovat se v postupech při plnění organizačních funkcí, zvládání úkolů a řešení problémů spjatých s lidskými zdroji.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět přináší základní poznatky o manažerských přístupech k řízení lidských zdrojů organizací. Objasňuje personální strategii a plánování organizace, tvorbu její personální politiky a efektivní způsoby získávání, odměňování, zaměstnaneckých vztahů, rozvoje a využívání lidských zdrojů organizace. Těžištěm modulu jsou poznatky o nakládání s lidskými zdroji, o podmínkách jejich efektivního uplatňování a o rozvoji lidského potenciálu organizace.

Povinná literatura:

1. Armstrong,M. Personální management. Praha: GRADA.1999. ISBN 80-7169-614-5 2. Foot,M., Hoock,C. Personalistika.Praha: Computer Press.2002.ISBN 80-7226- 515-6 3. Kaňáková, Z. – Bláha, J. - Babicová, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3 4. Spaarrow, P.- Hiltrop J. M. European Human Resource Management in Transition. London: Prentice Hall, 1994, 702 s. ISBN 0-13-202095-5.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nový trend v řízení lidských zdrojů - Pojetí ŘLZ a historický vývoj, rozdíl mezi tradičním personálním řízením a ŘLZ. - Organizační struktura personálního útvaru a jeho funkce. - Charakteristika nositelů ŘLZ, role liniových vedoucích, odbory apod. - Osobnost personalisty. - Role liniových vedoucích. 2. Strategie, plánování a politika ŘLZ - Strategie ŘLZ a provázanost na strategii organizace. - Proces plánování lidských zdrojů. - Význam politiky ŘLZ a její dopad na zaměstnanecké vztahy. 3. Organizační kultura - Význam firemní kultury a její vymezení. - Hodnoty a prostředky organizační kultury. - Proč je důležitá silná firemní kultura. 4. Řízení přes hranice kultur - Typologie kultur. - Sedm dimenzí vztahů. - Změna firemní kultury ve vztahu k jedinci, skupině a organizaci. 5. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující ŘLZ - Vymezení vnějších faktorů. - Vymezení vnitřních faktorů. - Dopad vnějších a vnitřních faktorů. 6. Analýza práce a projektování práce - Metody a postupy analýzy práce. - Popis a specifikace pracovního místa. - Význam a metody projektování práce. - Využití analýzy a projektování práce v ŘLZ. 7. Přijímací proces v širším pojetí - Vyhledávání a získávání nových zaměstnanců z vnitřních a vnějších zdrojů. - Formy získávání nových zaměstnanců. - Výběr nových zaměstnanců. - Přijímací proces, jeho postup, přijímací rozhovor. 8. Ukončení pracovního poměru - Formy ukončení, otázka absentérství v organizaci. - Propuštění a řešení nadbytečných zaměstnanců, outplacement. 9. Rozvoj a vzdělávání - Strategický přístup k rozvoji lidských zdrojů. - Systém podnikového vzdělání (jeho fáze). - Návaznost systému na jiné personální činnosti. 10. Rozvoj kariéry - Pracovní motivace. - Charakteristika profesní dráhy, kariéry. - Kariérová kotva. 11. Odměňování - Strategie rozhodování o mzdové politice. - Očekávání zaměstnanců a zaměstnavatelů od mzdové politiky. - Formy odměňování, mzdotvorné faktory. - Hodnocení práce (charakteristika metod analytických a neanalytických). 12. Zaměstnanecké výhody - Význam zaměstnaneckých výhod a jejich cíle. - Druhy zaměstnaneckých výhod. - Tvorba systému volitelných zaměstnaneckých výhod, jeho výhody a nevýhody. 13. Hodnocení zaměstnanců - Význam a cíle hodnocení zaměstnanců. - Hodnocení jako sociální proces a jeho fáze. - Metody hodnocení. - Hodnotící (motivační) rozhovor. 14. Zaměstnanecké vztahy - Pojetí, význam, cíle, přístupy k zaměstnaneckým vztahům. - Charakteristika oblastí zaměstnaneckých vztahů. - Rovné příležitosti v zaměstnání, rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací. 15. ŘLZ v malých a středních organizacích - Charakteristika malých organizací. - Specifika malých organizací z hlediska ŘLZ. - Hlavní personální činnosti v malých organizacích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.