115-0355/01 – Personální činnosti (PERČIN)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuIng. Jana JarolímováGarant verze předmětuIng. Jana Jarolímová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Být schopen popsat a navrhnout podpůrnou dokumentaci procesu náboru – popis práce, specifikace pracovních požadavků a nároků, inzerát, životopis. 2. Stanovit výhody a nevýhody různých typů systémů odměňování. 3. Být schopen navrhnout jednoduchý systém pracovního hodnocení zaměstnanců. 4. Pochopit podstatu zaměstnanecké smlouvy a popsat, co by měla pracovní smlouva obsahovat. 5. Naučit se měřit neformální sociální vztahy v pracovní skupině.

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu navazuje na předmět Evropské řízení lidských zdrojů a je zaměřen na prohloubení vědomostí ve vybraných personálních činnostech a na procvičení způsobů a metod jejich provádění.

Povinná literatura:

1. Armstrong,M. Personální management. Praha: GRADA.1999. 963 str. ISBN 80- 7169-614-5 2. Bedrnová,E., Nový, I.Psychologie a sociologie řízení firmy Praha: Management Press, 1998, s. 544. ISBN 80-85943-57-3 3. Fisher, R. – Ury, W. – Patton, B. Dohoda jistá. Praha: Management Press, 1994. 171 str. ISBN 80-85603-48-9 4. Foot,M., Hoock,C. Personalistika.Praha: Computer Press.2002.ISBN 80-7226- 515-6 5. Kaňáková, Z. – Bláha, J. - Babicová, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3 6. Milkovich,G.T.-Baudreau,J.W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA, 1995, 930 s. ISBN 80-85-623-29-3 7. Price, A. Human Resource Management in a Business Context. London, International Thomson Business Press, 1997 8. Spaarrow, P.- Hiltrop J. M. European Human Resource Management in Transition. London: Prentice Hall, 1994, 702 s. ISBN 0-13-202095-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podniková úřední dokumentace - Jak zpracovávat informace z různých personálních činností. - Vysvětlení metody obsahové analýzy. - Postup a využití metody analýzy. 2. Formální náležitosti při přijímání nových zaměstnanců - Postupy a metody při přijímání nových zaměstnanců. - Náležitosti pracovní smlouvy. - Požadavky na osobní údaje. - Personální evidence. 3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců - Výběr vhodných zaměstnanců, etická otázka. - Proces sociální a pracovní adaptace. - Struktura řízení adaptace. 4. Dopad uvolňování zaměstnanců na etiku organizace - Řízení procesu uvolňování zaměstnanců z organizace. - Etické personální úvahy. - Aktivity organizace související s uvolňováním zaměstnanců (outplacement). 5. Zaměstnanecké vztahy - Vymezení faktorů, jež určují vztahy. - Vysvětlení metody sociometrie. - Využití sociometrie v praxi. 6. Disciplína a stížnosti, konflikt na pracovišti - Druhy a příčiny konfliktů, stávka. - Postup při porušení pracovní kázně. - Stížnost - nástroj zaměstnanců (formality a využití). - Diskriminace a role personalisty, liniového vedoucího. 7. Hodnocení práce - Vysvětlení metod hodnocení (analytické a neanalytické). - Výhody a nevýhody používaných metod. - Aplikace na vybrané druhy práce. 8. Hodnocení zaměstnanců - Hodnocení zaměstnanců je sociální proces. - Role vedoucího. - Metody hodnocení. - Motivační hodnotící rozhovor. - Konkrétní aplikace na vybranou kategorii zaměstnanců.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.