115-0355/01 – Personnel Activities (PERČIN)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorIng. Jana JarolímováSubject version guarantorIng. Jana Jarolímová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Be able to describe and design support documentation for the recruitment process – job description, person specification, job advertisement, curriculum vitae. 2. To state advantages and disadvantages of diferent type sof payment systém. 3. Be able to design a simple performance appraisal systém. 4. To understand the basis of the contract of employment and describe the terms that should konstitute a basic contract of employment. 5. To learn to mesure informal social relations in the working group.

Teaching methods

Summary

The subject´s contents folows the subject called European HRM and concentrates on depening of knowledge in selected personnel activities and on practicing of ways and methods of their realisation.

Compulsory literature:

Milkovich, G. T. - Bodreau, J. W. Human Resource Management. A Diagnostic Approach. Texas, Business Publications, Inc., 1988 Price, A. Human Resource Management in a Business Context. London, International Thomson Business Press, 1997 Spaarrow, P.- Hiltrop J. M. European Human Resource Management in Transition. London: Prentice Hall, 1994, 702 s. ISBN 0-13-202095-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podniková úřední dokumentace - Jak zpracovávat informace z různých personálních činností. - Vysvětlení metody obsahové analýzy. - Postup a využití metody analýzy. 2. Formální náležitosti při přijímání nových zaměstnanců - Postupy a metody při přijímání nových zaměstnanců. - Náležitosti pracovní smlouvy. - Požadavky na osobní údaje. - Personální evidence. 3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců - Výběr vhodných zaměstnanců, etická otázka. - Proces sociální a pracovní adaptace. - Struktura řízení adaptace. 4. Dopad uvolňování zaměstnanců na etiku organizace - Řízení procesu uvolňování zaměstnanců z organizace. - Etické personální úvahy. - Aktivity organizace související s uvolňováním zaměstnanců (outplacement). 5. Zaměstnanecké vztahy - Vymezení faktorů, jež určují vztahy. - Vysvětlení metody sociometrie. - Využití sociometrie v praxi. 6. Disciplína a stížnosti, konflikt na pracovišti - Druhy a příčiny konfliktů, stávka. - Postup při porušení pracovní kázně. - Stížnost - nástroj zaměstnanců (formality a využití). - Diskriminace a role personalisty, liniového vedoucího. 7. Hodnocení práce - Vysvětlení metod hodnocení (analytické a neanalytické). - Výhody a nevýhody používaných metod. - Aplikace na vybrané druhy práce. 8. Hodnocení zaměstnanců - Hodnocení zaměstnanců je sociální proces. - Role vedoucího. - Metody hodnocení. - Motivační hodnotící rozhovor. - Konkrétní aplikace na vybranou kategorii zaměstnanců.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.