115-0357/01 – Řízení pracovního výkonu zaměstnanců (ŘPVZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vysvětlit model řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 2.Objasnit přínosy a principy řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 3.Identifikovat jednotlivé procesy v rámci řízení pracovního výkonu. 4.Objasnit význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci řízení pracovního výkonu. 5.Charakterizovat metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci řízení pracovního výkonu. 6.Popsat proces a metody hodnocení zaměstnanců. 7.Ujasnit si vztah mezi motivací, spokojeností s prací a pracovním výkonem. 8.Objasnit proces 360° zpětné vazby, její výhody a nevýhody. 9.Vysvětlit rozdíl mezi koučováním a mentorováním a popsat proces koučování. 10.Popsat procesy plánování a řízení kariéry, a identifikovat nejčastější problémy v kariéře. 11.Objasnit koncepci celkového odměňování a definovat jednotlivé složky celkové odměny. 12.Charakterizovat systém zásluhového/výkonového odměňování zaměstnanců. 13.Definovat nehmotné odměňování a popsat modely nehmotného odměňování používané v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s problematikou řízení pracovního výkonu zaměstnanců. V úvodu předmětu jsou posluchači podrobně seznámeni s modelem řízení pracovního výkonu a s jeho fázemi. Následně jsou studentům detailně popsány jednotlivé procesy řízení pracovního výkonu, kterými jsou vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, motivace a hodnocení zaměstnanců, plánování a řízení kariéry. Značná pozornost je věnována problematice odměňování zaměstnanců.

Povinná literatura:

BLÁHA, Jiří et al. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013. 264 s. ISBN 978-80-266-0374-0. ČOPÍKOVÁ, Andrea, Jiří BLÁHA a Petra HORVÁTHOVÁ. Řízení lidských zdrojů. SOET, vol. 21. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 240 s. ISBN 978-80-248-3829-8. HORVÁTHOVÁ, Petra a Andrea ČOPÍKOVÁ. Odměňování zaměstnanců v organizacích. SOET, vol. 17. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 206 s. ISBN 978-80-248-3789-5.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. [i]Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy.[/i] 13. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7. KOUBEK, Josef. [i]Řízení pracovního výkonu.[/i] Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada, 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z předmětu Management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Model řízení pracovního výkonu 2. Motivace, oddanost a angažovanost 3. Vedení lidí 4. Učení se, učící se organizace, Kolbův cyklus učení 5. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 6. Koučování, mentorování a poskytování zpětné vazby 7. Assessment a development centrum, e-learning 8. Hodnocení zaměstnanců, 360 st. zpětná vazba 9. Plánování a řízení kariéry, talent management 10.Koncepce celkového odměňování, strategie a politika odměňování 11.Hodnocení prací, mzdové struktury 12.Zásluhové odměňování, odměňování zvláštních skupin zaměstnanců 13.Nehmotné odměňování a zaměstnanecké výhody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtový test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku