115-0358/02 – Rozvoj kariéry (RK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Terezie Krestová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Defiovat pojem kariéra, identifikovat faktory, které ji ovlivňují a rozlišit různé typy kariéry. 2. Popsat a vysvětlil řízení kariéry jak z osobního, tak organizačního hlediska. 3. Vysvětlit strategie individuálního řízení kariéry a metody hodnocení kariéry, které mohou pomoci v osobním a profesním rozvoji. 4. Zaměřit se na aktuální trendy v řízení kariéry, jako jsou význam celoživotního vzdělávání, zlepšování kvality pracovního života, podpora duševního i fyzického zdraví zaměstnanců a řešení otázek spojených s age managementem. 5. Připravit studenty na vstup na trh práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnění změn v problematice kariéry, které jsou reflektovány v současných i tradičních přístupech k rozvoji kariéry. Je objasněn a analyzován individuální a organizační pohled na plánování a řízení rozvoje kariéry. Předmět se věnuje také novým tématům, kterými jsou diverzita v kariéře dle pohlaví nebo kultury a zabývá se současnými tématy a trendy jako celoživotní učení nebo work-life balance, wellbeeing apod. Předmět stimuluje rozvoj dovedností studentů potřebných pro řízení rozvoje kariéry a života, včetně hledání zaměstnání. Jsou analyzována různá kritéria hodnocení kariéry i příčiny problémů v kariéře. Je zdůrazněna potřeba strategického pojetí rozvoje kariéry.

Povinná literatura:

DEPOO, Lucie; URBANCOVÁ Hana a ŠNÝDROVÁ, Markéta. Kariérní management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2020. ISBN 978-80-88330-28-8. GREENHAUS, Jeffrey H.; CALLANAN, Gerard A. a GODSCHALK, Veronica M. Career Management for Life. 5th ed. New York: Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-63646-0. KOŠŤÁLOVÁ, Helena a CUDLÍNOVÁ, Markéta. Cesta za horizont kariérového poradenství: Kritická reflexe v praxi. Praha: EKS, 2021. ISBN 978-80-87993-07-1.

Doporučená literatura:

JUNG, Karl G. Psychologické typy. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1654-4. MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1728-2. SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1705-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Kariéra • Vymezení • Hlavní faktory ovlivňující kariéru • Tradiční přístupy ke kariéře Přechod k postindustrialismu • Hlavní charakteristiky • Znalostní ekonomika • Změny organizačního a pracovního designu Kariéra v postindustriálním kontextu • Job redesign • Požadavky na zaměstnance • Současné přístupy ke kariéře Nová kariéra • Proteovská kariéra • Portfoliová kariéra • Problematika nové kariéry Kariéra v organizačním kontextu • Změny přístupů organizací • HRD a HRM • BSC, Skandia model • Organizační řízení kariéry Důsledky změn psychologické smlouvy • Rozdíly tradiční a současné psychologické smlouvy • Nedodržení psychologické smlouvy • Kariérní plateau • Plánování kariéry Individuální plánování kariéry • Kontext • Postup • Rozhodování Individuální řízení kariéry • Kontext • Strategie • CPD • LLL Hledání zaměstnání • Transakce • Metody • Strukturované životopisy, průvodní dopisy Motivace v kariéře • Kariérní motivace a organizační kontext • Motivační kariérní typologie Druhy a modely kariér • Kritéria a kontext Úspěšná kariéra • Kritéria • Dualita kariéry • Kontextuální a individuální faktory Problémy v kariéře • Nejčastější problémy • Příčiny • Coping

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 36 (36) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 36  0 3
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 64  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní