115-0358/03 – Rozvoj kariéry (RK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Objasnit změny koncepcí kariéry v měnícím se globálním kontextu. 2.Porovnat tradiční a současné přístupy ke kariéře. 3.Podrobně vysvětlit a analyzovat hlavní zásady individuálního a organizačního plánování a řízení rozvoje kariéry. 4.Objasnit problematiku hodnocení kariéry i příčiny problémů v kariéře. 5.Zdůvodnit potřebu strategického pojetí rozvoje kariéry. 6.Připravit studenty na hledání práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnění změn v problematice kariéry, které jsou reflektovány v současných i tradičních přístupech k rozvoji kariéry. Jsou analyzovány hlavní faktory ovlivňující rozvoj kariér v kontextu přechodu k postindustrialismu. Je objasněn a analyzován individuální a organizační pohled na plánování a řízení rozvoje kariéry. Předmět stimuluje rozvoj dovedností studentů potřebných pro řízení rozvoje kariéry a života, včetně hledání zaměstnání. Jsou analyzována různá kritéria hodnocení kariéry i příčiny problémů v kariéře. Je zdůrazněna potřeba strategického pojetí rozvoje kariéry.

Povinná literatura:

PÝCHOVÁ, Sylvie, KOŠŤÁLOVÁ, Helena, DRAHOŇOVSKÁ, Petra a Dorota MADZIOVÁ. Kariérové poradenství na každý pád. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 112 s. ISBN 978-80-7598-604-7. PATTONOVÁ, Wendy a Mary McMAHONOVÁ. Kariérový rozvoj a systémová teorie. Propojení mezi teorií a praxí. Praha: Euroguidance, 2015. 394 s. ISBN 978-80-88153-04-7. MATULČÍKOVÁ, M. Kariéra a předpoklady jej rozvoja. Bratislava: Wolters Kluwer, 2013. 95 s. ISBN 978-80-8078-653-3.

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ, Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0. KIROVOVÁ, Iva. Kariéra v souvislosti s přechodem k postindustrialismu. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 131 s. ISBN 978-80-248-1667-8. VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-1731-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace v seminářích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Kariéra, tradiční přístupy ke kariéře -Přechod k postindustrialismu, důsledky změn psychologické smlouvy -Kariéra v postindustriálním kontextu, nová kariéra -Kariéra v organizačním kontextu -Strukturace kariéry -Individuální plánování kariéry -Individuální řízení kariéry -Hledání zaměstnání -Druhy a modely kariér -Úspěšná kariéra -Problémy v kariéře -Kariérové poradenství v organizacích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  19
        Zkouška Zkouška 64  32
Rozsah povinné účasti: přednášky jsou doporučené účast na cvičeních 70%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku