115-0358/03 – Rozvoj kariéry (RK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Terezie Krestová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Objasnit změny koncepcí kariéry v měnícím se globálním kontextu. 2.Porovnat tradiční a současné přístupy ke kariéře. 3.Podrobně vysvětlit a analyzovat hlavní zásady individuálního a organizačního plánování a řízení rozvoje kariéry. 4.Objasnit problematiku hodnocení kariéry i příčiny problémů v kariéře. 5.Zdůvodnit potřebu strategického pojetí rozvoje kariéry. 6.Připravit studenty na hledání práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnění změn v problematice kariéry, které jsou reflektovány v současných i tradičních přístupech k rozvoji kariéry. Jsou analyzovány hlavní faktory ovlivňující rozvoj kariér v kontextu přechodu k postindustrialismu. Je objasněn a analyzován individuální a organizační pohled na plánování a řízení rozvoje kariéry. Předmět stimuluje rozvoj dovedností studentů potřebných pro řízení rozvoje kariéry a života, včetně hledání zaměstnání. Jsou analyzována různá kritéria hodnocení kariéry i příčiny problémů v kariéře. Je zdůrazněna potřeba strategického pojetí rozvoje kariéry.

Povinná literatura:

KOŠŤÁLOVÁ, Helena a Markéta CUDLÍNOVÁ, ed. Cesta za horizont kariérového poradenství: Kritická reflexe v praxi. Praha: EKS, 2021, 105 s. ISBN: 978-80-87993-07-1. KOŠŤÁLOVÁ, Helena, ed. Rozmanitý svět kariérového poradenství: inspirace do praxe. Praha: EKS, 2017. 79 s. ISBN 978-80-87993-03-3. PÝCHOVÁ, Sylvie et al. Kariérové poradenství na každý pád. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 112 s. ISBN 978-80-7598-604-7.

Doporučená literatura:

JUNG, Karl G. Psychologické typy. Praha: Portál, 2020. 560 s. ISBN 978-80-262-1654-4. MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. 376 s. ISBN 978-80-262-1728-2. SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál, 2020. 152 s. ISBN 978-80-262-1705-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace v seminářích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Kariéra, tradiční přístupy ke kariéře -Přechod k postindustrialismu, důsledky změn psychologické smlouvy -Kariéra v postindustriálním kontextu, nová kariéra -Kariéra v organizačním kontextu -Strukturace kariéry -Individuální plánování kariéry -Individuální řízení kariéry -Hledání zaměstnání -Druhy a modely kariér -Úspěšná kariéra -Problémy v kariéře -Kariérové poradenství v organizacích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36 (36) 19 2
                zápočet Jiný typ úlohy 36  19 3
        Zkouška Zkouška 64  32 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní