115-0359/01 – Motivační management (MOTM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Antonín Matulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Objasnit rozdíly mezi motivací a stimulací a jejich důsledky • Analyzovat obsahové a procesní teorie • Objasnit možnosti ovlivňování pracovní motivace hlavními stimulačními faktory • Porovnat hlavní složky systému odměňování a jejich vliv na výkonnosti • Vyhodnotit hlavní metody rozvoje zaměstnanců • Objasnit vliv stylů vedení na motivaci zaměstnanců

Vyučovací metody

Anotace

Předmět objasňuje rozdíly mezi motivací a stimulací. Jsou analyzovány obsahové a procesní teorie motivace. Jsou vysvětleny možnosti ovlivňování pracovní motivace hlavními stimulačními faktory. Jsou analyzovány hlavní složky systému odměňování včetně jejich vlivu na výkonnost. Jsou hodnoceny hlavní metody rozvoje zaměstnanců. Je objasněn vliv stylu vedení na motivaci zaměstnanců.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 856s. ISBN 80-247-0469-2. BEDRNOVÁ, E.- NOVÝ,I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2007, 2008. 800 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DESSLER, G. Human Resource Management. 9th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-066492-8. PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. 2. přepracované vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 128 s. ISBN 80-245-0703-X. WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. 117 s. ISBN 80-247-2361-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Motivace - součást řízení - Motivace. - Stručný přehled motivačních teorií. - Objasnění některých teorií. - Objasnění složitosti motivace, rozdíl mezi motivací a uspokojením. - Vysvětlení pojmů průměrná osoba, osobní důstojnost, motivace (definice), stimuly (definice). - Základní otázky odměňování. 2. Motivační teorie a mzdový model - Úvod - stručná rekapitulace motivačních teorií. - Popis mzdového modelu. - Rozbor "c" části modelu. - Rozbor "a" části modelu. - Rozbor "b" části modelu. 3. Odměna a pracovní výkon - Úvod - problematika vztahu výkonu a odměny. - Výčet zvyklostí odměňovaných v podniku. - Seznam faktorů stanovených Mezinárodním úřadem práce využitelných pro odměňování. - Vnitropodnikové a vnější mzdotvorné faktory. - Hlavní determinanty odměňování. - Vnější vliv působící na mzdu - 3 mzdové úrovně. - Vnitřní konzistence. - Regulace mezd, bilance a rovnováha ve mzdové politice. 4. Zásady odměňování v organizaci - Úvod. - Klíčové otázky. - Zásady pro efektivní systém odměňování. - Kritéria pro určení mzdových struktur - rozčlenění. - Mzdová struktura stanovená podle kvalitativních rysů pracovníků. - Mzdová struktura založená na kritériích práce. 5. Zákon o mzdě, zákon o minimálních tarifech - Úvod - stručná charakteristika zák. č. 1/92 SB. o mzdách a nařízení vlády č. 333/93 Sb. o stanovení minim. Mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění zatížení pracovníků. - Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů. - Převod hodnoty práce do mzdového tarifu. - Tvorba tarifních stupňů. - Význam mzdových šetření na základní znalosti mzdových struktur. 6. Mzdové formy a podmínky jejich využití - Úvod - mzda jako ocenění výsledků práce, přínosu pracovníka pro firmu a vyjádření rozdílu mezi pracovníky. - Obecné úvahy o efektivním pobídkovém systému. - Časová mzda a její členění. - Úkolová mzda. - Podílová mzda. - Mzdy za očekávané výsledky práce. 7. Dodatkové formy mzdy - Úvod - zdůvodnění vhodnosti uplatňování těchto netradičních forem odměňování s rozčleněním na oblasti použití. - Odměna za úsporu času. - Prémie. - Osobní ohodnocení. - Odměňování zlepšovacích návrhů. - Podíly na výsledcích hospodaření firmy. - Příplatky, ostatní výplaty, zaměstnanecké akcie. - Zaměstnanecké výhody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Písemka Písemka 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.