115-0359/02 – Motivační management (MOTM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Objasnit rozdíly mezi motivací a stimulací a jejich důsledky • Analyzovat obsahové a procesní teorie • Objasnit možnosti ovlivňování pracovní motivace hlavními stimulačními faktory • Porovnat hlavní složky systému odměňování a jejich vliv na výkonnosti • Vyhodnotit hlavní metody rozvoje zaměstnanců • Objasnit vliv stylů vedení na motivaci zaměstnanců

Vyučovací metody

Anotace

Předmět objasňuje rozdíly mezi motivací a stimulací. Jsou analyzovány obsahové a procesní teorie motivace. Jsou vysvětleny možnosti ovlivňování pracovní motivace hlavními stimulačními faktory. Jsou analyzovány hlavní složky systému odměňování včetně jejich vlivu na výkonnost. Jsou hodnoceny hlavní metody rozvoje zaměstnanců. Je objasněn vliv stylu vedení na motivaci zaměstnanců.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 856s. ISBN 80-247-0469-2. BEDRNOVÁ, E.- NOVÝ,I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2007, 2008. 800 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DESSLER, G. Human Resource Management. 9th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-066492-8. PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. 2. přepracované vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 128 s. ISBN 80-245-0703-X. WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. 117 s. ISBN 80-247-2361-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Motivace a stimulace • Objasnění základních pojmů • Motivace a výkonnost • Obsahové teorie motivace 2. Motivace a stimulace • Procesní teorie motivace • Modifikace chování • Integrace obsahových a procesních teorií 3. Motivace a stimulace • Motivační profil • Přehled stimulačních faktorů • Účinnost stimulace 4. Řízení výkonnosti • Pojetí řízení výkonnosti • Proces řízení výkonnosti • Hodnocení výkonnosti 5. Systémy odměňování • Systémy odměňování a jeho složky • Výkonnost a odměňování • Strategie a politika odměňování 6. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců • Strategie rozvoje lidských zdrojů • Systematický přístup ke vzdělávání a rozvoji • Plánování osobního rozvoje 7. Styly vedení • Styly vedení • Management a leadership • Účinnost vedení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36 (36) 19
                Písemka Písemka 36  19
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 64  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku