115-0360/02 – Speciální seminář (SPECSEM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA144 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
VAL336 PhDr. Roman Vala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Koaktovat organizaci, v níž bude řešena diplomová práce. 2.Shromáždit informace o organizaci. 3.Formulovat problém, k jehož řešení bude student směřovat v rámci své diplomové práce. 4.Navrhnout téma své diplomové práce. 5.Sestavit přehled metod sběru a zpracování dat, které odpovídají budoucímu tématu diplomové práce. 6.Seznámit se se zásadami zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je odborná a metodická příprava pro volbu tématu a budoucí úspěšné vypracování diplomové práce v souladu s vypsanými tématy. Student se pod vedením vyučujícího snaží najít téma pro diplomovou práci. Vzhledem k rozdílnému zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhá seminář formou individuálních konzultací podle potřeb studenta. Studenti se učí definovat předmět zkoumání, orientují se v informačních zdrojích, provádějí rešerši literatury, formulují cíl práce a předpokládané výsledky práce. Jedním z výsledků speciálního semináře je předběžný návrh tématu diplomové práce a nástin metodiky jejího řešení.

Povinná literatura:

HENDL, Jan, Jakub SIEGL a Martin MOLDAN. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. Praha: Univerzita Karlova, 2019. ISBN 978-80-246-4305-2. KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2022. ISBN 978-80-89132-70-6. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Petr SOUKUP. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9248-8. Aktuálně jsou vybírány a doporučovány potřebné tituly podle náplně předmětu. Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování předběžného zadání diplomové práce a seznamu literatury k budoucí diplomové práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Úvod do speciálního semináře -Druhy diplomových prací a výběr tématu. Kognitivně-intervenční cyklus jako základní rámec pro stanovení přístupu ke zvolenému tématu. -Projekt diplomové práce a pracovní plán. -Rozvržení a struktura diplomové práce. -Vyhledávání a excerpování relevantní odborné literatury. -Upřesňování tématu diplomové práce -Metodologie získávání a vyhodnocování podkladů a sběru dat. -Metodologie řešení projekčních problémů. -Tvůrčí přístupy při koncipování a psaní diplomové práce. -Psaní diplomové práce. Styly psaní. -Finalizace a formální úprava diplomové práce. -Nesnáze a bariéry při řešení diplomové práce. -Obhajoba diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2009/2010 letní