115-0361/01 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu se současnou aplikací principů strategického myšlení. 2. Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 3. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 4. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí s formulací a zhodnocením pro implementaci odpovídajících strategických alternativ. 5. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy strategického managementu. Studenti jsou vedeni k osvojení si a využívání principů strategického myšlení. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, aplikují metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Studenti by si měli uvědomit nejen nezbytnost identifikace konkurenčních výhod v organizaci, ale také význam souladu vývoje organizace s vývojem podnikatelského prostředí. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří; HÁJEK, Stanislav; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav a VACÍK, Emil. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: Jak se efektivně vyrovnat s budoucími příležitostmi a hrozbami. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2020-8. LYNCH, Richard. Strategic Management. London: Sage Publication, 2021. ISBN 978-1-5297-5825-2.

Doporučená literatura:

FARKAČOVÁ, Lenka. Strategické řízení lidských zdrojů – modely a trendy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISBN 978-80-7408-252-8. FILIP, Ludvík. Efektivní řízení kvality. Praha: Pointa, 2019. ISBN 978-80-907-5305-1. KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem – cesta k odolnosti. Praha: Universum, 2021. ISBN 978-80-242-7514-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení případových studií

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam, postavení a základní pojmy strategického managementu - Filozofie strategického řízení. - Zásady strategického myšlení. - Základní formy strategického rozhodování. 2. Metody prognózování, význam prognóz, základní vývojové tendence současnosti - Techniky prognózování. - Přesnost prognóz a jejich informační hodnota. - Tendence a vývojové trendy současnosti. 3. Principy strategického řízení, modely procesu tvorby strategií - Členění jednotlivých strategických kroků, jejich význam. - Charakteristika a návaznost strategických postupů. 4. Poslání podniku, podnikové cíle, vize, filosofie podniku - Komponenty strategického plánování. - Definice pojmů. - Zájmové skupiny ve strategickém řízení. 5. Analýza vnějšího prostředí - STEP-analýza. - SWOT-analýza, SPACE-analýza - část vnějšího prostředí. - Porterův model. - Strategické mapy. 6. Analýza vnitřního prostředí - Analýza exponovanosti podniku. - Portfoliové analýzy. - SWOT-analýza, SPACE-analýza - část vnitřního prostředí. 7. Finanční analýza a finanční plánování v rámci podnikové strategie - Cíle. - Formy finanční analýzy. - Finanční cíle podniku a finanční politika. 8. Způsob výběru typu strategií (postup, metody) - Typizace strategií. - Postavení strategických subjektů firmy v rámci systému strategického řízení. - Základní členění strategických přístupů. 9. Implementace strategií - jednotlivé kroky - Význam zavedení strategie. - Řízení strategické změny. - Kontrola dosažení plánovaných změn. 10. Funkční strategie - Komplexní charakter strategie. - Členění strategií. - Místní strategické plánování. 11. Riziko a krize v podmínkách strategie firmy - Základní typy krizových strategií. - Nosné (všeobecné) zásady postupu při řešení krizí. - Formy záchrany podniku. 12. Současné manažerské přístupy jakou součást strategického řízení - Základní přístupy v řízení. - Informační management. - Vývojové trendy v organizačních kulturách. 13. Inovační proces a inovační strategie - Zdroje a podněty inovačních přístupů. - Charakter inovační strategie. 14. Strategie multinacionálních a transnacionálních firem v podmínkách postupující globalizace - Porterův konkurenční diamant. - Organizační struktura. - Formy organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.