115-0361/06 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu se současnou aplikací principů strategického myšlení. 2. Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 3. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 4. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí s formulací a zhodnocením pro implementaci odpovídajících strategických alternativ. 5. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy strategického managementu. Studenti jsou vedeni k osvojení si a využívání principů strategického myšlení. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, aplikují metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Studenti by si měli uvědomit nejen nezbytnost identifikace konkurenčních výhod v organizaci, ale také význam souladu vývoje organizace s vývojem podnikatelského prostředí. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří; HÁJEK, Stanislav; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav a VACÍK, Emil. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: Jak se efektivně vyrovnat s budoucími příležitostmi a hrozbami. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2020-8. LYNCH, Richard. Strategic Management. London: Sage Publication, 2021. ISBN 978-1-5297-5825-2.

Doporučená literatura:

FARKAČOVÁ, Lenka. Strategické řízení lidských zdrojů – modely a trendy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISBN 978-80-7408-252-8. FILIP, Ludvík. Efektivní řízení kvality. Praha: Pointa, 2019. ISBN 978-80-907-5305-1. KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem – cesta k odolnosti. Praha: Universum, 2021. ISBN 978-80-242-7514-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – zpracování a obhajoba semestrálního projektu zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti managementu, podnikové ekonomiky, finančního managementu a marketingu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní tendence současného vývoje společnosti a principy strategického myšlení. 2. Prvky strategického záměru – vize, poslání, cíle a hodnoty. 3. Metody externí strategické analýzy. 4. Metody interní strategické analýzy. 5. Finanční analýza. 6. Smíšené metody strategické analýzy. 7. Typologie strategií. 8. Prognózování. 9. Strategie a riziko. 10. Implementace strategie. 11. Strategická kontrola, Balanced Scorecard. 12. Krizové řízení a inovační činnost podniku. 13. Specifické formy strategické spolupráce v globálním prostředí. 14. Současné trendy ve strategickém managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Zpracování a obhajoba semestrálního projektu Semestrální projekt 20  11 2
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40 3
                Zkouška kombinovaná (písemná a ústní) Jiný typ úlohy 80  40 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - zápočet a zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management SR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management SR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management SR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management SR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management SR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní