115-0368/01 – Podnikatelské plánování (PP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Terezie Krestová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Terezie Krestová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Klasifikovat druhy plánů dle nejdůležitějších hledisek / času, obsahu, funkce, integrace, hierarchického uspořádání, plausibility atp. /, kategorizovat plánovací metody a techniky a analyzovat možnosti jejich uplatnění. - Navrhovat plánovací modely resp. sestavy plánů pro podniky nebo jejich dílčí oblasti, a to při uplatnění procesního,funkčního i územního hlediska. - Zhodnotit očekávané finanční dopady navržených plánů a stanovit systém jejich pravidelného controllingu a aktualizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Základní informace o smyslu a podstatě plánovacího procesu v podnikatelských subjektech. Využití metod prognózování a tvorba podnikových prognóz. Praktická aplikace metod a postupů tvorby podnikového plánu v různých oblastech podnikové činnosti, hodnocení plánovacích priorit a rizik. Časová souslednost plánů, způsoby jejich aktualizace, řízení podle cílů.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. SRPOVÁ, Jitka et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola - klíč k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1844-6.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha Publishing: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-0939-0. VYAKARNAM, Shailendra a John W. LEPPARD. Plánování podnikatelských strategií. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-533-5. VYSUŠIL, Jiří. Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-012-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost základů managementu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakter a podstata plánovacího procesu: - Plánovací postupy a principy. - Klasifikace plánů dle různých podnikových hledisek. - Časový faktor plánování. 2. Tvorba podnikových cílů: - Hierarchie cílů a jejich promítání do podnikových plánů. - Kritéria tvorby cílů a způsob jejich kvantifikace. - Agregace a diferenciace cílů, rozpornost cílů a možnosti řešení. 3. Systémový přístup k plánování - Úloha plánování v systému řízení podnikatelského subjektu. - Stabilita a aktualizace plánů. - Direktivní, adaptační a explorativní přístupy k podnikovému plánování. 4. Řízení plánových rozhodovacích procesů a syntéza jejich systému: - Rozdíly v pojetí plánovacích činnosti. - Příprava a úkoly analýzy plánových rozhodovacích procesů. - Systém plánových rozhodovacích procesů, koordinační, racionalizační a adaptační procesy. 5. Druhy plánů: - Charakteristika a zásady strategického plánování. - Pojetí a obsah taktických plánů. - Přístupy k operativnímu plánování v podniku. 6. Tvorba podnikových prognóz: - Postupy a metody podnikového prognózování. - Možnosti objektivizace podnikových prognóz (adaptivní prognózování). - Využití prognóz v procesu plánování. 7. Plánovací metody a modely v podnikovém plánování: - Principy a postupy rozhodujících plánovacích metod (bilanční, optimalizační, adaptační, konkurenční, krizová atp.). - Aplikace těchto metod v podnikovém plánování, jejich výhody a nevýhody. 8. Podnikatelský záměr a projekt: - Informační příprava a charakteristika struktury podnikatelského projektu. - Použití nástroje jeho tvorby. - Metody analýzy rizika (sensitivity) a jejich uplatnění v podnikatelském projektu. 9. Tvorba a struktura podnikového plánu: - Informační zabezpečení plánovacích procesů v podniku. - Organizační zabezpečení tvorby podnikového plánu. - Koordinace a provázanost jednotlivých částí podnikového plánu. 10. Plánování výrobního procesu v podnikatelském subjektu: - Plán výroby. - Plán práce. - Plán zásobování. - Plán obnovy, rekonstrukce a modernizace HIM. - Organizační plán. 11. Marketingový plán podnikatelského subjektu: - plánování odbytu, - plán cen a jejich předpokládaného vývoje, - plán distribučních cest a prostředků, - plánování zakázek a obchodních případů. 12. Plánování finančních efektů a zdrojů, jejich užití v podnikatelském subjektu: - plán nákladů a výnosů, - plán amortizace, - finanční plán, - investiční plán. 13. Plánování rozvoje resp. útlumu podnikatelského subjektu: - plánování technického, technologického a výrobkového vývoje (plán výzkumu a vývoje), - plán sanace a restrukturalizace podniku, - krizový plán, plán likvidace podniku. 14. Postupy a hodnocení realizace plánů: - základní plánová schémata a standardy, plánování a řízení podle odchylek resp. podle cílů, metody aktualiza-ce plánů, objektivita plánů, - simulační plánovací modely a jejich aplikace v praxi, - kontrola jako nedílná součást plánovacího procesu, adaptivní plánování v podnikatelském subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní